ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "บุญมา ปัญญาช่วย ที่ป่วยก็หาย ที่หน่ายก็รัก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    บุญมา ปัญญาช่วย ที่ป่วยก็หาย ที่หน่ายก็รัก

    ความหมาย ในเวลาที่มีบุญวาสนา สติปัญญาก็ปลอดโปร่ง กำลังใจดี แม้จะเจ็บไข้ได้ป่วย ก็จะหายวันหายคืน เพราะเขาหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากผู้มีวาสนานั้น และจะมีภาษิตต่อท้ายอีกว่า “บุญไม่มา ปัญญาไม่ช่วย ที่ป่วยก็หนัก ที่รักก็หน่าย” ซึ่งมีนัยตรงข้ามกัน

    สุภาษิตไทย