ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ชักแม่น้ำทั้งห้า"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ชักแม่น้ำทั้งห้า

    ความหมาย โนมน้าวใจ เพื่อให้เชื่อถือตน

    สุภาษิตไทย