ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "จับเสือมือเปล่า"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    จับเสือมือเปล่า

    ความหมาย หาผลประโยชน์โดยตัวเองไม่ลงทุน

    สุภาษิตไทย