ตัวอย่าง สุภาษิต ภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อย 71 สำนวน

สุภาษิตภาษาอังกฤษ คือ ประโยคสั้น ๆ ที่คำกล่าวเพื่อแนะนำ สั่งสอน เตือนสติ ด้วยหลักความจริง

รวมตัวอย่างของ สุภาษิต ภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ไว้ให้ดังนี้

ตัวอย่าง สุภาษิต ภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อย 71 สำนวน
 1. A bad workman always blames his tools.

  แปลว่า คนงานแย่ ๆ มักตำหนิเครื่องมือของเขาอยู่เสมอ

  สุภาษิตภาษาไทย รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

 2. A bird in hand is worth two in the bush.

  แปลว่า นก 1 ตัวที่อยู่ในมือ มีค่ากว่านกสองตัวที่อยู่ในพุ่มไม้

  สุภาษิตภาษาไทย กำขี้ดีกว่ากำตด

 3. A friend in need is a friend indeed.

  แปลว่า เพื่อนแท้คือเพื่อนในยามยาก

 4. A house divided against itself cannot stand.

  แปลว่า การแตกความสามัคคีในหมู่คณะ นำมาซึ่งความพินาศ

 5. A jack of all trades is master of none.

  แปลว่า คนที่ช่ำชองในงานสารพัดอย่าง ไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญของใครเลย

  สุภาษิตภาษาไทย อย่าจับปลาสองมือ

 6. A man of word not a man of deed is like a garden full of weed.

  แปลว่า คนที่พูดแต่ไม่ทำ ก็เหมือนสวนที่เต็มไปด้วยวัชพืช

  สุภาษิตภาษาไทย ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน

 7. A man with little learning is like a frog who thinks its paddle is a great sea.

  แปลว่า คนที่มีความรู้น้อย ก็เหมือนกบที่คิดว่าแอ่งน้ำขังของมันเป็นทะเลอันยิ่งใหญ่

  สุภาษิตภาษาไทย กบในกะลาครอบ

 8. A rolling stone gathers no moss.

  แปลว่า คนจับจดทำอะไรไม่เป็นผล ใครจะทนมั่นหมายคนหลายใจ

  สุภาษิตภาษาไทย น้ำกลิ้งบนใบบอน

 9. Actions speak louder than words.

  แปลว่า การกระทำพูดดังกว่าคำพูด

  สุภาษิตภาษาไทย ตัวอย่างที่มีค่าดีกว่าคำสอน

 10. Advice after mischief is like medicine after death.

  แปลว่า คำเตือนหลังจากเกิดปัญหา ก็เหมือนกับการให้ยาหลังจากตายแล้ว

  สุภาษิตภาษาไทย กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้

 11. After a storm comes a calm.

  แปลว่า ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอ

  สุภาษิตภาษาไทย ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน

 12. All that glitters is not gold.

  แปลว่า สิ่งที่เห็นว่ามีเสน่ห์น่าหลงใหลไม่ได้มีค่าเสมอไป สิ่งที่ชวนมองไม่ได้มีค่าเสมอไป

  สุภาษิตภาษาไทย สวยแต่รูป จูบไม่หอม

 13. An eye for an eye, and a tooth for a tooth.

  แปลว่า ดวงตาสำหรับดวงตา และฟันก็สำหรับฟัน

  สุภาษิตภาษาไทย ให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์นั้นถึงตัว

 14. As well be hanged for a sheep as a lamb.

  แปลว่า พอลงมือทำก็ทำโดยไม่ยั้งมือ

  สุภาษิตภาษาไทย ตกกระไดพลอยโจน

 15. As you sow, so you reap.

  แปลว่า คุณย่อมเก็บเกี่ยวในสิ่งที่คุณหว่าน

  สุภาษิตภาษาไทย ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

 16. Barking dogs never bite.

  แปลว่า หมาที่กำลังเห่าไม่เคยกัด

  สุภาษิตภาษาไทย หมาเห่าไม่กัด

 17. Be quick to hear and slow to speak.

  แปลว่า ฟังให้เร็ว พูดให้ช้า

  สุภาษิตภาษาไทย คิดก่อนพูด

 18. Behind an able man there are always other able men.

  แปลว่า ข้างหลังคนเก่ง ยังมีคนเก่งอีกมากมายอยู่เสมอ

  สุภาษิตภาษาไทย เหนือฟ้ายังมีฟ้า

 19. Better be sure than sorry.

  แปลว่า มั่นใจดีกว่าเสียใจ

  สุภาษิตภาษาไทย กันไว้ดีกว่าแก้

 20. Birds of a feather flock together.

  แปลว่า สัตว์พันธุ์เดียวกันย่อมสังสรรร่วมกัน

 21. Blood is thicker than water.

  แปลว่า เลือดหนาแน่นกว่าน้ำ

  สุภาษิตภาษาไทย เลือดข้นกว่าน้ำ

 22. Books and friends should be few but good.

  แปลว่า ควรมีหนังสือและเพื่อนไม่ต้องมาก แต่ให้มีแบบดี ๆ

  สุภาษิตภาษาไทย เน้นที่คุณภาพไม่เน้นปริมาณ

 23. Brave actions never want a trumpet.

  แปลว่า การกระทำอันกล้าหาญ ไม่จำเป็นต้องป่าวประกาศ

 24. Burn not your house to fright the mouse away.

  แปลว่า อย่าเผาบ้านเพื่อทำให้หนูตกใจ

  สุภาษิตภาษาไทย ขี่ช้างจับตั๊กแตน

 25. Carrying coal to Newcastle.

  แปลว่า ขนถ่านหินไปนิวคาสเซิล

  สุภาษิตภาษาไทย เอามะพร้าวห้าวไปขายสวน

 26. Cut your coat according to your cloth.

  แปลว่า เย็บเสื้อคลุมของคุณด้วยผ้าที่คุณมี

  สุภาษิตภาษาไทย นกน้อยทำรังแต่พอตัว

 27. Don't bite the hand that feeds you.

  แปลว่า อย่ากัดมือที่ให้อาหารคุณ

  สุภาษิตภาษาไทย อย่ากินบนเรือนขี้รดบนหลังคา

 28. Don't count your chickens before they are hatched.

  แปลว่า อย่านับลูกไก่ของคุณ ก่อนที่มันจะถูกฟัก

  สุภาษิตภาษาไทย อย่าหวังน้ำบ่อหน้า

 29. Don't cross the bridge until you come to it.

  แปลว่า อย่าข้ามสะพานก่อนที่คุณจะไปถึง

  สุภาษิตภาษาไทย อย่าตีตนไปก่อนไข้

 30. Don't judge a book by its cover.

  แปลว่า อย่าตัดสินหนังสือจากปกของมัน

  สุภาษิตภาษาไทย อย่าตัดสินคนจากภายนอก

 31. Easier said than done.

  แปลว่า พูดง่ายกว่าลงมือทำให้สำเร็จ

  สุภาษิตภาษาไทย พูดง่ายแต่ทำยาก

 32. Even a fish wouldn't get into trouble if it kept its mouth shut.

  แปลว่า แม้แต่ปลาก็จะไม่ได้รับปัญหาเดือดร้อน ถ้ามันปิดปากของมัน

  สุภาษิตภาษาไทย ปลาหมอตายเพราะปาก

 33. Every ass likes to hear himself bray.

  แปลว่า คนโง่ทุกคนชอบได้ฟังเสียงพูดของตัวเอง

  สุภาษิตภาษาไทย คนโง่ชอบอวดฉลาด

 34. Every dog has its day.

  แปลว่า สุนัขทุกตัวก็มีวันของมัน

  สุภาษิตภาษาไทย วันพระไม่ได้มีหนเดียว

 35. Facts are stubborn things.

  แปลว่า ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ดื้อรั้น

  สุภาษิตภาษาไทย ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย

 36. Fine feather makes a fine bird.

  แปลว่า ขนที่สวยทำให้นกงดงาม

  สุภาษิตภาษาไทย ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง

 37. Good clothes open all doors.

  แปลว่า เสื้อผ้าที่ดีเปิดประตูได้ทั้งหมด

  สุภาษิตภาษาไทย ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง

 38. Good manners are part and parcel of a good education.

  แปลว่า มารยาทที่ดีเป็นสิ่งห่อหุ้มของการศึกษาที่ดี

  สุภาษิตภาษาไทย สำเนียงส่อภาษากิริยาส่อสกุล

 39. Good wine needs no bush.

  แปลว่า ไวน์ที่ดีไม่ต้องการพุ่มไม้

  สุภาษิตภาษาไทย ชาดจะดีไม่ต้องทาสีก็แดง

 40. He who laughs best laughs last.

  แปลว่า ผู้ที่หัวเราะดีที่สุดคือคนสุดท้าย

  สุภาษิตภาษาไทย หัวเราะทีหลังดังกว่า

 41. Health is better than wealth.

  แปลว่า สุขภาพดีกว่าสิ่งของมีค่า

  สุภาษิตภาษาไทย ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ

 42. It is never too late to mend.

  แปลว่า มันไม่เคยสายเกินไปที่จะแก้ไข

  สุภาษิตภาษาไทย ไม่มีอะไรสายเกินแก้

 43. It takes two to make a quarrel.

  แปลว่า การจะทะเลาะกัน ต้องมีคน 2 คน

  สุภาษิตภาษาไทย ตบมือข้างเดียวไม่ดัง

 44. Kill the goose that laid the golden eggs.

  แปลว่า ฆ่าห่านตัวที่วางไข่ทองคำ

  สุภาษิตภาษาไทย ทุบหม้อข้าวตัวเอง

 45. Kill two birds with one stone.

  แปลว่า ฆ่านกสองตัวด้วยหินก้อนเดียว

  สุภาษิตภาษาไทย ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว

 46. Let bygones be bygones.

  แปลว่า ปล่อยเรื่องในอดีต ให้เป็นเรื่องในอดีต

  สุภาษิตภาษาไทย อย่าไปฟื้นฝอยหาตะเข็บ

 47. Let sleeping dogs lie.

  แปลว่า ปล่อยให้หมานอนหลับ

  สุภาษิตภาษาไทย อย่าแกว่งเท้าหาเสี้ยน

 48. Like father, like son.

  แปลว่า เหมือนพ่อ เหมือนลูกชาย

  สุภาษิตภาษาไทย ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น

 49. Little is spent with difficulty, much with ease.

  แปลว่า จ่ายน้อยยาก จ่ายมากง่าย

  สุภาษิตภาษาไทย เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย

 50. Lock the stable door after the horse is stolen.

  แปลว่า ลงกลอนประตูคอกม้าหลังจากม้าถูกขโมยไปแล้ว

  สุภาษิตภาษาไทย วัวหายล้อมคอก

 51. Make hay while the sun shines.

  แปลว่า ทำฟาง(หญ้าแห้ง)ในขณะที่พระอาทิตย์ส่องแสง

  สุภาษิตภาษาไทย น้ำขึ้นให้รีบตัก

 52. Needle in a haystack.

  แปลว่า เข็มในกองฟาง

  สุภาษิตภาษาไทย งมเข็มในมหาสมุทร

 53. Never put off till tomorrow what you can do today.

  แปลว่า อย่าเลื่อนเป็นวันพรุ่งนี้ สำหรับสิ่งที่คุณสามารถทำได้ในวันนี้

  สุภาษิตภาษาไทย อย่าผัดวันประกันพรุ่ง

 54. No bees, no honey : no work, no money.

  แปลว่า ไม่มีผึ้งก็ไม่มีน้ำผึ้ง

  สุภาษิตภาษาไทย ไม่มีงานก็ไม่มีเงิน

 55. One man's meat is another man's poison.

  แปลว่า เนื้อของคนหนึ่งเป็นยาพิษของอีกคนหนึ่ง

  สุภาษิตภาษาไทย ลางเนื้อชอบลางยา

 56. People who live in glass houses shouldn't throw stones.

  แปลว่า คนที่อาศัยอยู่ในบ้านกระจก ไม่ควรโยนก้อนหิน

  สุภาษิตภาษาไทย ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง

 57. Prevention is better than cure.

  แปลว่า การป้องกันดีกว่าการรักษา

  สุภาษิตภาษาไทย กันไว้ดีกว่าแก้

 58. Set a thief to catch a thief.

  แปลว่า ให้ขโมยจับขโมย

  สุภาษิตภาษาไทย หนามยอกต้องเอาหนามบ่ง

 59. Speech is silver, silence is golden.

  แปลว่า คำพูดเป็นเงิน การนิ่งเฉยเป็นทอง

  สุภาษิตภาษาไทย พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง

 60. Still waters run deep.

  แปลว่า น้ำนิ่งไหลลึก

  สุภาษิตภาษาไทย น้ำนิ่งไหลลึก

 61. Strike while the iron is hot.

  แปลว่า ตีในขณะที่เหล็กกำลังร้อนอยู่

  สุภาษิตภาษาไทย ตีเหล็กเมื่อแดง กินแกงเมื่อร้อน

 62. The apple doesn't fall far from the tree.

  แปลว่า ลูกแอปเปิลตกไม่ไกลจากต้น

  สุภาษิตภาษาไทย ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น

 63. The proof of the pudding is in the eating.

  แปลว่า บทพิสูจน์ของขนมพุดดิ้งคือการกิน

  สุภาษิตภาษาไทย ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน

 64. Tide and time wait for no one.

  แปลว่า สายน้ำและเวลา ไม่เคยรอใคร

  สุภาษิตภาษาไทย น้ำขึ้นให้รีบตัก

 65. To lock the stable door after the horse is stolen.

  แปลว่า ลงกลอนประตูคอกม้า หลังจากม้าถูกขโมย

  สุภาษิตภาษาไทย วัวหายล้อมคอก

 66. When in Rome, do as the Romans do.

  แปลว่า เมื่ออยู่ในกรุงโรม ก็ทำเหมือนที่ชาวโรมันเขาทำกัน

  สุภาษิตภาษาไทย เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม

 67. When the cat's away the mice will play.

  แปลว่า เมื่อแมวไม่อยู่ พวกหนูก็จะเล่นกัน

  สุภาษิตภาษาไทย แมวไม่อยู่หนูร่าเริง

 68. Where there's a will, there's a way.

  แปลว่า ถ้ามีความตั้งใจ ย่อมมีหนทาง

  สุภาษิตภาษาไทย ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น

 69. You can lead a horse to water, but you can't make it drink.

  แปลว่า คุณสามารถพาม้าไปยังน้ำได้ แต่คุณไม่สามารถทำให้มันดื่มน้ำได้

  สุภาษิตภาษาไทย ข่มเขาโคขืนให้กลืนหญ้า

 70. You can't have your cake and eat it, too.

  แปลว่า คุณไม่สามารถกินเค้ก และยังคงมีเค้กอีกได้

  สุภาษิตภาษาไทย ได้อย่างเสียอย่าง

 71. You can't sell the cow and drink the milk.

  แปลว่า คุณไม่สามารถขายวัว และดื่มนมได้

  สุภาษิตภาษาไทย ได้อย่างเสียอย่าง

Download PDF

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อไปเปิดอ่านหรือใช้งานด้านอื่นเอง เราได้เตรียมไฟล์ PDF แจกฟรีให้ด้วย สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง สุภาษิต ภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อย
Download