สํานวนไทย

แบกหน้า

หมายถึง จําใจกลับมาแสดงตัวหรือติดต่อกับผู้ที่ตนเคยทําไม่ดี ไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมมาก่อนอีก เช่น นี่แบกหน้ากลับมาหากู. (รามเกียรติ์ พลเสพย์).

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย แบกหน้า หมายถึง:

  1. (สํา) ก. จําใจกลับมาแสดงตัวหรือติดต่อกับผู้ที่ตนเคยทําไม่ดี ไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมมาก่อนอีก เช่น นี่แบกหน้ากลับมาหากู. (รามเกียรติ์ พลเสพย์).

ภาพประกอบ

  • แบกหน้า

สํานวนไทยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"