สำนวนไทย

หมอบราบคาบแก้ว

หมายถึง ยอมตามโดยไม่ขัดขืน, ยอมแพ้โดยดี.หมอบราบคาบแก้ว หมายถึงอะไร? - สำนวนไทย