ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "หมอบราบคาบแก้ว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    หมอบราบคาบแก้ว

    หมายถึง ยอมตามโดยไม่ขัดขืน, ยอมแพ้โดยดี.

    สำนวนไทย