ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "หมดกระเป๋า"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    หมดกระเป๋า

    หมายถึง หมดเงิน, ไม่มีเงินเหลือ, เช่น เขาเสียการพนันจนหมดกระเป๋า.

    สำนวนไทย