ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "มะพร้าวห้าวขายสวน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    มะพร้าวห้าวขายสวน

    หมายถึง เอาสิ่งของมาแสดงต่อผู้ที่รู้อยู่แล้ว

    สำนวนไทย