ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "กินน้ำตาต่างข้าว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กินน้ำตาต่างข้าว

    หมายถึง ร้องไห้เศร้าโศกจนไม่เป็นอันกิน

    สำนวนไทย