ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "เกลือกกลั้ว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "เกลือกกลั้ว"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
สกปรกคำไวพจน์ มลทิน
มละคำไวพจน์ มลทิน
ด่างพร้อยคำไวพจน์ มลทิน
มุทินคำไวพจน์ มลทิน
สนิมคำไวพจน์ มลทิน
ไม่บริสุทธิ์คำไวพจน์ มลทิน
คาวคำไวพจน์ มลทิน
มัวหมองคำไวพจน์ มลทิน
ราคีคำไวพจน์ มลทิน

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ มลทิน" เหมือนกับ "เกลือกกลั้ว"   ได้แก่