ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "สร้าง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "สร้าง"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
รังสรรค์สร้าง
นิมมานสร้าง
นฤมิตสร้าง
สฤษฎีสร้าง
ทําสร้าง
รังสร้าง
นฤมาณสร้าง
ทำสร้าง
นิรมิตสร้าง