ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "ทวาร-"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "ทวาร-"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
ตูดทวาร
หัวไส้ทวาร
ดากทวาร
อุจจารมรรคทวาร
หูรูดทวาร
ไตรทวารทวาร
วัจมรรคทวาร
เวจมรรคทวาร
ส้วงทวาร