ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "กุมภา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "กุมภา"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
นักระคำไวพจน์ จระเข้
เอาเรื่องคำไวพจน์ มาก
พหูคำไวพจน์ มาก
จัดคำไวพจน์ มาก
มหันต์คำไวพจน์ มาก
โอฬารคำไวพจน์ มาก
หลายคำไวพจน์ มาก
แครครั่งคำไวพจน์ มาก
อักโขคำไวพจน์ มาก
หนาตาคำไวพจน์ มาก

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ จระเข้" เหมือนกับ "กุมภา"   ได้แก่