คำไวพจน์ ต้นไม้

คำไวพจน์ ต้นไม้
คำไวพจน์ ต้นไม้

"คำไวพจน์ ต้นไม้" ทั้งหมด มีอะไรบ้าง?

รวม คำไวพจน์ ต้นไม้ ทั้งหมด มีดังต่อไปนี้

คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน แต่ใช้ในบริบทต่าง ๆ กัน หรือเรียกอีกอย่างว่า “คำพ้องความ” หรือคำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาก เช่น บุษบา กับ บุปผา ช้าง กับ คช ป่า กับ ดง ม้า กับ อาชา เป็นต้น


บทความที่เกี่ยวข้อง "คำไวพจน์ ต้นไม้"

ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำไวพจน์ ต้นไม้"