คำไวพจน์ ดาว

คำไวพจน์ ดาว
คำไวพจน์ ดาว

"คำไวพจน์ ดาว" ทั้งหมด มีอะไรบ้าง?

รวม คำไวพจน์ ดาว ทั้งหมด มีดังต่อไปนี้

คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน แต่ใช้ในบริบทต่าง ๆ กัน หรือเรียกอีกอย่างว่า “คำพ้องความ” หรือคำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาก เช่น บุษบา กับ บุปผา ช้าง กับ คช ป่า กับ ดง ม้า กับ อาชา เป็นต้น

ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำไวพจน์ ดาว"