ค้นเจอ 25 รายการ

 หรือคุณกำลังค้นหา native, native speaker, native copper, native habitat, native land, go native

alternative

แปลว่าทางเลือก, เผื่อเลือก

native

แปลว่าชาวพื้นเมือง

N

go native

แปลว่าเกือบจะ, จวนจะถึง,ใกล้จะถึง

PHRV

carminative

แปลว่าที่ทำให้ก๊าซถูกขับออกจากกระเพาะอาหาร

ADJ

recriminative

แปลว่าซึ่งแย้งกลับ

ADJ

ruminative

แปลว่าซึ่งใคร่ครวญ, ซึ่งไตร่ตรอง

ADJ

native

แปลว่าตามธรรมชาติ, ตามสัญชาตญาณ, สันดาน

ADJ

alternative

แปลว่าอย่างเดียว, แต่ผู้เดียว, หนึ่งเดียว

ADJ

alternative

แปลว่าโอกาสในการเลือก

N

sanative

แปลว่าซึ่งมีอำนาจในการรักษา, เกี่ยวกับการพักฟื้นทั้งทางกายและทางใจ

ADJ

nominative

แปลว่าเกี่ยวกับการได้รับเสนอชื่อเพื่อชิงตำแหน่ง/รับการเลือกตั้ง

ADJ

ratiocinative

แปลว่าซึ่งโต้แย้งอย่างมีเหตุผล

ADJ