ค้นเจอ 15 รายการ

 หรือคุณกำลังค้นหา people, foreigner

native

แปลว่าพื้นเมือง

ADJ

native

แปลว่าตามธรรมชาติ, ตามสัญชาตญาณ, สันดาน

ADJ

native

แปลว่าพื้นเมือง, พื้นบ้าน

ADJ

native

แปลว่าชาวพื้นเมือง, คนท้องถิ่น, เจ้าของประเทศ

N

native

แปลว่าชาวพื้นเมือง

N

native

แปลว่าคนพื้นเมือง

N

foreigner

ตรงข้ามกับnative

native

native speaker

แปลว่าเจ้าของภาษา

N

native copper

แปลว่า(แร่) ทองแดงธรรมชาติ, เป็นทองแดงที่จัดว่าเป็นโลหะชั้นดีเยี่ยม, และส่วนมากใช้ทำวัตถุที่เกี่ยวกับไฟฟ้า

go native

แปลว่าประพฤติตัวเหมือนคนท้องถิ่นหรือคนพื้นเมือง (เช่น ทางด้านประเพณีหรือวัฒนธรรม)

PHRV

native speaker

แปลว่าเจ้าของภาษา

N

go native

แปลว่าเกือบจะ, จวนจะถึง,ใกล้จะถึง

PHRV