คำพ้องความหมาย
คำในภาษาไทยที่อ่านได้สองแบบ
คำสมาส: คำสมาสแบบคำสนธิ คืออะไร
เมื่อการเปลี่ยนคำเอกพจน์เป็นคำพหูพจน์ในภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด