พบผลการค้นหาในหลายแอป เลือกแอปที่ต้องการ หรือจะเลื่อนลงไปดูทั้งหมดก็ได้


ค้นหา "สำนวน" ที่อยู่ใน EN-TH Dictionary ทั้งหมด

 • Locution

  แปลว่า
  สำนวน, สำนวนโวหาร
  ประเภท
  N

  160
  views

 • Expression

  แปลว่า
  สำนวน
  ประเภท
  N

  525
  views

 • Case

  แปลว่า
  สำนวน
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  พนักงานสอบสวนกำลังทำสำนวนเพื่อส่งฟ้องอัยการ
  เพิ่มเติม
  รายงานคดีที่เรียบเรียงโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อทำการส่งฟ้อง

  342
  views

 • Aphorism

  แปลว่า
  สำนวน
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  การทำงานของพ่อลูกคู่นี้ใช้ได้กับสำนวนลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเพราะถอดแบบเดียวกัน
  เพิ่มเติม
  ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านาน มีความหมายไม่ตรงตามตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่

  301
  views

 • Parlance

  แปลว่า
  สำนวนพูด, สำนวนเขียน
  ประเภท
  N

  162
  views

 • Tag

  แปลว่า
  สำนวนหรือประโยค
  ประเภท
  N

  291
  views

 • Flourish

  แปลว่า
  สำนวนสละสลวย
  ประเภท
  N

  400
  views

 • Literary style

  แปลว่า
  สำนวนโวหาร
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  หนังสือเล่มนี้ได้รับความนิยม เพราะผู้เขียนใช้สำนวนโวหารที่เข้าใจง่าย
  เพิ่มเติม
  ถ้อยคำที่เรียบเรียง

  223
  views

 • Idiomatic wording

  แปลว่า
  ถ้อยคำสำนวน
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  หนังสือของเขาเต็มไปด้วยถ้อยคำสำนวนแบบกวี
  เพิ่มเติม
  ถ้อยคำที่เรียบเรียงสละสลวย

  187
  views

 • Style

  แปลว่า
  สำนวน, ท่วงทำนอง, โวหาร
  ประเภท
  N

  389
  views

 • Pleonasm

  แปลว่า
  การใช้คำฟุ่มเฟือย, สำนวนยืดยาด, สำนวนเยิ่นเย้อ
  ประเภท
  N

  203
  views

 • Eloquence

  แปลว่า
  สำบัดสำนวน
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  งานเขียนของเธอเล่นสำบัดสำนวนมากเกินไป จนแทบกลายเป็นบทลิเกไปเลย
  เพิ่มเติม
  สำนวนคำพูด

  362
  views

 • Phrase

  แปลว่า
  โวหาร, สำนวน, คำพังเพย, คำคม
  ประเภท
  N

  422
  views

 • Rhetorical

  แปลว่า
  เชิงสำนวนโวหาร
  ประเภท
  ADJ

  194
  views

 • Phraseology

  แปลว่า
  การใช้สำนวนโวหาร
  ประเภท
  N

  243
  views

 • Officialese

  แปลว่า
  สำนวนภาษาของเอกสารทางการ
  ประเภท
  N

  139
  views

 • Figure of speech

  แปลว่า
  การใช้อุปมาอุปมัย, การใช้สำนวนโวหาร, การเปรียบเทียบ, สำนวนที่สละสลวย
  ประเภท
  N

  272
  views

 • Flowery

  แปลว่า
  หรูหรา (ถ้อยคำหรือสำนวน), สละสลวย
  ประเภท
  ADJ

  247
  views

 • Pen1

  แปลว่า
  ลีลาการเขียน, สำนวนการเขียน
  ประเภท
  N

  189
  views

 • Rhetorical question

  แปลว่า
  คำถามเชิงสำนวนโวหาร
  ประเภท
  N

  467
  views

 • Stylistics

  แปลว่า
  การศึกษาเกี่ยวกับสำนวนหรือรูปแบบภาษา
  ประเภท
  N

  209
  views

 • Rhetoric

  แปลว่า
  วาทศิลป์
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  งานนี้ขึ้นอยู่กับวาทะ
  เพิ่มเติม
  รู้จักใช้ถ้อยคำสำนวนโวหารให้ประทับใจ

  405
  views

 • Then

  แปลว่า
  แล้วจึง
  ประเภท
  CONJ
  ตัวอย่าง
  ศาลพิจารณาสำนวนแล้วจึงสั่งปล่อยจ่ามี
  เพิ่มเติม
  เป็นคำเชื่อมกิริยาหรือการกระทำ 2 อย่าง โดยกิริยาแรกจะเป็นเหตุนำไปสู่กิริยาที่ตามมา

  450
  views

 • Play on words

  แปลว่า
  เล่นคำ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  สุนทรภู่ชอบเล่นคำและสำนวนในบทกลอน
  เพิ่มเติม
  ใช้ถ้อยคำในการประพันธ์ให้มีอักษรสัมผัสหรือคล้องจองกันเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้

  144
  views

 • Edit

  แปลว่า
  เกลา
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  บรรณาธิการเกลาสำนวนในต้นฉบับใหม่

  302
  views

 • From mouth to mouth

  แปลว่า
  ต่อปาก
  ประเภท
  ADV
  ตัวอย่าง
  สำนวนส่วนใหญ่เล่าต่อปากกันมาทั้งนั้น
  เพิ่มเติม
  เล่าสืบกันมา

  158
  views

 • From mouth to mouth

  แปลว่า
  ต่อปาก
  ประเภท
  ADV
  ตัวอย่าง
  สำนวนส่วนใหญ่เล่าต่อปากกันมาทั้งนั้น
  เพิ่มเติม
  เล่าสืบกันมา

  159
  views

 • Image

  แปลว่า
  ภาพพจน์
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  คำพูดที่เป็นสำนวนโวหารทำให้นึกเห็นเป็นภาพ

  253
  views

 • Figure of speech

  แปลว่า
  อุปมาโวหาร
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  สำนวนเขียนที่กล่าวถึงเรื่องราวโดยยกสิ่งต่างๆ ขึ้นมาเปรียบเทียบประกอบ

  207
  views

 • Suitable speech

  แปลว่า
  กัปปิยโวหาร
  ประเภท
  N
  เพิ่มเติม
  ถ้อยคำสำนวนที่เหมาะแก่กาละเทศะ

  222
  views

 • Use idiomatic expression

  แปลว่า
  ติดสำนวน
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  หลานๆ มักมานั่งฟังปู่เล่าเรื่องในอดีตเพราะปู่มักติดสำนวน ทำให้ได้รับความรู้เรื่องสำนวนไปอีกต่อหนึ่ง
  เพิ่มเติม
  พูดใช้สำนวนมากๆ, พูดจาเล่นสำนวน

  239
  views

 • Rhetoric

  แปลว่า
  วาทศาสตร์
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เทอมนี้ทางภาควิชาเปิดสอนวาทศาสตร์ให้กับบุคคลภายนอก
  เพิ่มเติม
  วิชาว่าด้วยศิลปะในการใช้ถ้อยคำสำนวนโวหารให้ประทับใจ

  503
  views

 • Beyond reasonable doubt

  แปลว่า
  ปราศจากข้อสงสัย (สำนวนกฎหมาย), ไม่มีข้อกังขา
  ประเภท
  IDM

  283
  views

 • Rhetoric

  แปลว่า
  วาทศิลป์
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เขาได้ชื่อว่าเป็นนักการทูตลิ้นทอง มีวาทศิลป์อันเยี่ยมยอด
  เพิ่มเติม
  ศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนโวหารให้ประทับใจ

  377
  views

 • Traditionally

  แปลว่า
  ตามเนื้อผ้า
  ประเภท
  ADV
  ตัวอย่าง
  อาจารย์ให้คะแนนงานนักเรียนตามเนื้อผ้า ดังนั้นทุกคนจึงยอมรับคะแนนที่ตนเองได้
  เพิ่มเติม
  ตามตำราหรือแบบแผน เช่น ในสำนวนว่า เทศน์ตามเนื้อผ้า ว่าไปตามเนื้อผ้า

  213
  views

 • Gallicism

  แปลว่า
  คำ วลี สำนวนในภาษาฝรั่งเศสที่รับมาจากภาษาอื่น
  ประเภท
  N

  238
  views

 • Phraseologist

  แปลว่า
  คนชอบใช้สำนวนโวหาร, เจ้าโวหาร
  ประเภท
  N

  138
  views

 • Figure

  แปลว่า
  การใช้อุปมาอุปมัย, ถ้อยคำสำนวนโวหาร, ความเปรียบ
  ประเภท
  N

  394
  views

 • Speak eloquently

  แปลว่า
  ตีสำนวน
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ประเด็นที่พูดตอนแรกไม่ได้ตีสำนวน แต่ต้องการให้ลองพิจารณา
  เพิ่มเติม
  พูดใช้สำนวนโวหารเป็นเชิงอวดฉลาด

  126
  views

 • Mostly use idiomatic expression

  แปลว่า
  ติดสำนวน
  ประเภท
  ADV
  ตัวอย่าง
  ใครๆ ต่างยอมรับว่าเขาเป็นเลิศในเรื่องพูดติดสำนวน
  เพิ่มเติม
  พูดใช้สำนวนมากๆ, พูดจาเล่นสำนวน

  215
  views

 • Then

  แปลว่า
  แล้วจึง
  ประเภท
  CONJ
  ตัวอย่าง
  ศาลพิจารณาสำนวนแล้วจึงสั่งปล่อยจ่ามี
  เพิ่มเติม
  เป็นคำเชื่อมกิริยาหรือการกระทำ 2 อย่าง โดยกิริยาแรกจะเป็นเหตุนำไปสู่กิริยาที่ตามมา

  494
  views

 • Lazy

  แปลว่า
  หลังยาว
  ประเภท
  ADJ
  ตัวอย่าง
  การทำงานในลักษณะนี้อาจเข้าสำนวนที่ว่าคนหลังยาว

  347
  views

 • Mixed metaphor

  แปลว่า
  การใช้คำหรือสำนวนเปรียบเทียบขัดแย้งกันแต่ทำให้ตลกขบขัน
  ประเภท
  N

  171
  views

 • Eloquence

  แปลว่า
  โวหาร
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  หลายฝ่ายแสดงความคิดเห็นด้วยลักษณะของบัณฑิต ด้วยโวหารนุ่มนวล
  เพิ่มเติม
  ชั้นเชิงหรือสำนวนแต่งหนังสือหรือพูด, ถ้อยคำที่เล่นเป็นสำบัดสำนวน

  289
  views

 • Quibble

  แปลว่า
  เล่นลิ้น
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เขาเล่นลิ้นจนคนในที่ประชุมเวียนหัวตามไม่ทัน
  เพิ่มเติม
  พูดเป็นสำนวนไม่ตรงไปตรงมา, พูดยอกย้อนไม่ตรงไปตรงมา

  393
  views

 • Tally with the facts

  แปลว่า
  เข้าเค้า
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  ตำรวจเห็นว่าเรื่องพอเข้าเค้าแล้ว ก็พร้อมสรุปสำนวนคดี
  เพิ่มเติม
  เหมาะแก่เหตุผล, เหมาะแก่รูปร่าง

  148
  views

 • Idiom

  แปลว่า
  การใช้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติของเจ้าของภาษา, สำนวนภาษาแบบเจ้าของภาษา
  ประเภท
  N

  263
  views

 • Orator

  แปลว่า
  นักพูด
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  งานนี้ได้เชิญนักพูดที่มีชื่อเสียงมากมายมาร่วมงานด้วย
  เพิ่มเติม
  ผู้ที่มีความสามารถด้านการใช้ถ้อยคำสำนวนโวหารให้ประทับใจ

  121
  views

 • Idiomatic

  แปลว่า
  ซึ่งมีสำนวนแบบเจ้าของภาษา, ซึ่งใช้ภาษาได้อย่างเจ้าของภาษา, ซึ่งใช้ภาษาเป็นธรรมชาติ
  ประเภท
  ADJ

  185
  views

 • Conform

  แปลว่า
  เข้ากัน
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เนื้อหาและสำนวนที่ใช้เข้ากันดี ทำให้เรื่องน่าอ่านขึ้นอีกเยอะ
  เพิ่มเติม
  สอดคล้องกันเหมาะเจาะพอดี, ลงตัวพอดีกัน

  160
  views

 • Copy

  แปลว่า
  ฉบับ
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  เราจะพูดถึงวิธีแก้ปัญหาอีกครั้งหนึ่งในฉบับต่อไป
  เพิ่มเติม
  หนังสือเรื่องเดียวกันซึ่งมีข้อความหรือสำนวนแตกต่างกันเป็นต้น เช่น พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

  518
  views

 • End

  แปลว่า
  เสร็จสิ้น
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  พนักงานสอบสวนจะพยายามสรุปสำนวนคดีให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้

  541
  views

 • Slang

  แปลว่า
  สแลง
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  วัยรุ่นสมัยใหม่นิยมใช้คำสแลงกันมาก
  เพิ่มเติม
  ถ้อยคำหรือสำนวนที่ใช้เข้าใจกันเฉพาะกลุ่มหรือชั่วระยะเวลาหนึ่ง ไม่ใช่ภาษาที่ยอมรับกันว่าถูกต้องตามหลักภาษา

  187
  views

 • Idiom

  แปลว่า
  สำนวน, กลุ่มคำที่นำมารวมกันแล้วเกิดความหมายใหม่และแตกต่างจากความหมายของคำแต่ละคำที่อยู่ลำพัง
  ประเภท
  N

  294
  views

 • Be familiar

  แปลว่า
  ชินหูชินตา
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  เธอต้องอ่านหนังสือมากๆ เพื่อให้ชินหูชินตาสำนวนไทย

  146
  views

 • Individualism

  แปลว่า
  ปัจเจกนิยม
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ภาษาและถ้อยคำสำนวนที่สะท้อนโลกทัศน์ของความเป็นปัจเจกนิยมได้แก่ เอาตัวรอด ตัวใครตัวมัน
  เพิ่มเติม
  ลัทธิเฉพาะบุคคล, การทำสิ่งใดโดยไม่ตามใคร

  187
  views

 • Be beautiful

  แปลว่า
  สละสลวย
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  สำนวนภาษาในหิโตปเทศนั้นสละสลวย ฟังเป็นไทยแท้ดังที่พระยาอนุมานราชธนได้เล่าไว้
  เพิ่มเติม
  เป็นระเบียบเรียบร้อย

  202
  views

 • Satirize

  แปลว่า
  ค่อนแคะ
  ประเภท
  V
  ตัวอย่าง
  หากเพื่อนคนไหนใส่รองเท้ามาโรงเรียนก็จะถูกค่อนแคะด้วยสำนวนว่า ผู้ดีตีนแดงตะแคงตีนเดิน
  เพิ่มเติม
  ค้นหาเอาสิ่งไม่ดีขึ้นมาว่าให้เจ็บใจ

  305
  views

 • Office of Tax Litigation

  แปลว่า
  สำนักงานคดีภาษีอากร
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  ในขั้นแรกสำนักงานคดีภาษีอากรจะเป็นผู้สอบสวนเบื้องต้น และส่งสำนวนให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการต่อไป

  139
  views

 • Blameful

  แปลว่า
  ติติง
  ประเภท
  ADJ
  ตัวอย่าง
  สำนวนว่า ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด เป็นคำติติงคนที่รู้รอบและรู้หลายจนท่วมหัว แต่กลับรักษาตัวไม่ได้
  เพิ่มเติม
  เกี่ยวกับการทักท้วงหรือชี้เพื่อให้รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งพูดหรือทำผิด

  182
  views

 • Retribution

  แปลว่า
  กรรมตามสนอง
  ประเภท
  N
  ตัวอย่าง
  มีสำนวนในภาษาไทยมากมายที่สะท้อนความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมและบาปบุญ ได้แก่ กรรมตามสนอง กงกำกงเกวียน บุญทำกรรมแต่ง ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว

  265
  views

ค้นหา "สำนวน" ที่อยู่ใน พจนานุกรมไทย ทั้งหมด

 • สำนวน

  แปลว่า
  น. ถ้อยคําที่เรียบเรียง, โวหาร, บางทีก็ใช้ว่า สํานวนโวหาร เช่น สารคดีเรื่องนี้สํานวนโวหารดี ความเรียงเรื่องนี้สํานวนโวหารลุ่ม ๆ ดอน ๆ; คดี เช่น ปิดสำนวน; ถ้อยคําหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายไม่ตรงตามตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รําไม่ดีโทษปี่โทษกลอง, ถ้อยคําที่แสดงออกมาเป็นข้อความพิเศษ เฉพาะภาษาหนึ่ง ๆ เช่น สํานวนฝรั่ง สํานวนบาลี, ชั้นเชิงหรือท่วงทํานองในการแต่งหนังสือหรือพูด เช่น สํานวนเจ้าพระยาพระคลัง (หน) สํานวนยาขอบ สํานวนไม้ เมืองเดิม; ลักษณนามใช้เรียกข้อความหรือบทประพันธ์รายหนึ่ง ๆ เช่น อิเหนามีหลายสํานวน บทความ ๒ สํานวน.

  999+
  views

 • ถ้อยคำสำนวน

  แปลว่า
  (กฎ) น. หนังสือใด ๆ ที่ศาลจดเป็นหลักฐานแห่งรายละเอียดทั้งหลายในการดำเนินคดีอาญาในศาลนั้น.

  782
  views

 • สละสลวย

  แปลว่า
  [สะหฺละสะหฺลวย] ว. ที่กล่าวหรือเรียบเรียงได้เนื้อถ้อยกระทงความ และมีสำนวนกลมกลืนไพเราะระรื่นหู (ใช้แก่ถ้อยคำสำนวน) เช่น บทความนี้มีสำนวนสละสลวย.

  999+
  views

 • เทศนาโวหาร

  แปลว่า
  น. สำนวนเขียนที่เป็นไปในลักษณะการเทศนาของพระ.

  999+
  views

 • อีโหน่อีเหน่

  แปลว่า
  น. เรื่องราวที่เกิดขึ้น ใช้ในทางปฏิเสธในสำนวนว่า ไม่รู้อีโหน่อีเหน่.

  625
  views

 • หยดย้อย

  แปลว่า
  ว. ไพเราะจับใจ เช่น สำนวนหยดย้อย, ชดช้อยอ่อนหวาน เช่น งามหยดย้อย.

  546
  views

 • ฟั่นเฝือ

  แปลว่า
  ว. รกชัฏ, ยุ่งเหยิง, ปนคละกันยุ่ง, เคลือบคลุม เช่น สำนวนฟั่นเฝือ.

  999+
  views

 • พรรณนาโวหาร

  แปลว่า
  น. สำนวนเขียนที่กล่าวเป็นเรื่องราวอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้อ่านนึกเห็นเป็นภาพ.

  999+
  views

 • ขี้หดตดหาย

  แปลว่า
  (ปาก) ว. ใช้เป็นสำนวนประกอบคำ กลัว ว่า กลัวจนขี้หดตดหาย หมายความว่า กลัวมาก.

  999+
  views

 • หมาจนตรอก

  แปลว่า
  (สำ) น. คนที่ฮึดสู้อย่างสุดชีวิตเพราะไม่มีทางเลือก ในสำนวนว่า สู้เหมือนหมาจนตรอก.

  999+
  views

 • พกนุ่น

  แปลว่า
  (สํา) ว. ใจเบา, ใช้เข้าคู่กับคำ พกหิน ในสำนวนว่า พกหินดีกว่าพกนุ่น.

  999+
  views

 • ละเมียดละไม

  แปลว่า
  ก. สุภาพนุ่มนวล เช่น กิริยามารยาทละเมียดละไม สำนวนละเมียดละไม, แนบเนียนไม่ขัดเขิน เช่น เข้าพระเข้านางได้ละเมียดละไม.

  999+
  views

 • พกหิน

  แปลว่า
  (สํา) ว. ใจหนักแน่น, ใช้เข้าคู่กับคำ พกนุ่น ในสำนวนว่า พกหินดีกว่าพกนุ่น.

  895
  views

 • หูเข้าพรรษา

  แปลว่า
  ว. ไม่รับรู้รับฟังสิ่งใด ๆ ทั้งสิ้นมักใช้เป็นสำนวนเปรียบเทียบ เช่น ทำเป็นหูเข้าพรรษาไปได้.

  844
  views

 • คาบลูกคาบดอก

  แปลว่า
  (สํา) ว. อยู่ในระยะคับขันกำลังจะได้หรือเสียก้ำกึ่งกัน สำนวนนี้เปรียบกับต้นไม้ที่ออกดอกและกำลังจะเป็นลูกคาบเกี่ยวกัน จึงว่า คาบลูกคาบดอก.

  999+
  views

 • คมคาย

  แปลว่า
  ว. ฉลาด, ไหวพริบดี, ทันคน, เช่น วาจาคมคาย พูดจาคมคาย สำนวนภาษาคมคาย, มีแววฉลาด เช่น หน้าตาคมคาย.

  999+
  views

 • หมากลางถนน

  แปลว่า
  น. หมาที่ไม่มีเจ้าของ, โดยปริยายใช้เป็นสำนวนเปรียบเทียบคนที่ไม่มีสังกัด ไม่มีญาติพี่น้อง ยากจนอนาถา ไม่มีใครเหลียวแล เช่น เขาตายอย่างหมากลางถนน.

  999+
  views

 • ขะน่อง,ขาน่อง

  แปลว่า
  (ถิ่น-อีสาน) น. อวัยวะส่วนหลังของลำแข้ง ตั้งแต่ขาพับลงไปถึงส้นเท้า เช่น ตัว ๑ ขบขะน่อง. (ม. สำนวนอีสาน ชูชก), กระน่อง หรือกระหน่อง ก็เรียก.

  661
  views

 • ไหน ๆ

  แปลว่า
  ว. สำนวนแสดงถึงความปลงใจในสิ่งที่ผ่านพ้นไปแล้วหรือเป็นการตัดพ้อต่อว่าเป็นต้น เช่น มัวแต่งุ่มง่ามอยู่นั่นแหละ เพื่อน ๆ เขาก้าวหน้าไปไหน ๆ แล้ว ไหน ๆ ก็ร่วมหอลงโรงกันแล้ว.

  594
  views

 • ไหนจะ

  แปลว่า
  ว. สำนวนแสดงถึงความตัดพ้อต่อว่าด้วยความท้อใจเป็นต้น เช่น ไหนจะต้องเหนื่อยยากลำบากกาย ไหนจะอายทั่วทั้งโลกา. (เพลงฝรั่งรำเท้า พระราชนิพนธ์ ร. ๖).

  895
  views

 • สะดุด,สะดุด ๒,สะดุด ๆ

  แปลว่า
  ว. ไม่ราบเรียบ (ใช้แก่ภาษาหนังสือทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง) เช่น เรียงความสำนวนนี้อ่านสะดุด ๆ, ตะกุกตะกัก เช่น เด็กคนนี้ยังอ่านหนังสือสะดุดมาก, ไม่สม่ำเสมอ เช่น เครื่องจักรเดินสะดุด ๆ.

  863
  views

 • สู้ยิบตา

  แปลว่า
  (สำ) ก. สู้จนถึงที่สุด, สู้ไม่ถอย, เช่น เขาสู้ยิบตาแม้ว่าจะสะบักสะบอมเพียงใดก็ไม่ยอมแพ้. (กร่อนมาจากสำนวนเกี่ยวกับการตีไก่ซึ่งถูกตีจนต้องเย็บตาว่า สู้จนเย็บตา).

  725
  views

 • เสียเปล่า

  แปลว่า
  ก. เสียไปโดยไม่ได้ประโยชน์ เช่น อย่าปล่อยเวลาให้เสียเปล่า.\nว. เสียแรงที่ (เป็นสำนวนใช้ในเชิงตำหนิ) เช่น เป็นลูกผู้หญิงเสียเปล่า ไม่รู้จักการบ้านการเรือน มีสมองเสียเปล่า แต่ไม่รู้จักคิด.

  482
  views

 • สวิงสวาย

  แปลว่า
  [สะหฺวิงสะหฺวาย] ก. อาการที่รู้สึกใจหวิว วิงเวียน คลื่นไส้ ตาพร่า จะเป็นลม เช่น เดินฝ่าแดดนาน รู้สึกสวิงสวาย; โลดโผน, เกินพอดี, เช่น สำนวนสวิงสวาย เต้นรำสวิงสวาย.

  999+
  views

 • หัวโขน,หัวโขน ๑

  แปลว่า
  น. รูปหัวยักษ์ ลิง ที่ใช้สวมเวลาเล่นโขนหรือละคร, โดยปริยายหมายถึงตำแหน่งหน้าที่หรือยศถาบรรดาศักดิ์ที่ดำรงอยู่ มักใช้ในสำนวน เช่น สวมหัวโขน ถอดหัวโขน.

  999+
  views

 • ครอบจักรวาล,ครอบจักรวาล ๓

  แปลว่า
  [คฺรอบ-] น. ชื่อกลบทชนิดหนึ่ง เช่น "พี่นางแกล้งแปลงเรื่องให้เคืองพี่ สรวลซิกซี้กันเสียได้ไม่ไต่สวน จวนจะชื่นช่างมาคืนให้รัญจวน ออสำนวนพี่นางอย่างนี้ออ. (จารึกวัดโพธิ์)."

  999+
  views

 • รุ่มร่าม

  แปลว่า
  ก. เกินพอดี, เกินที่ควรเป็น, เช่น หนวดเครารุ่มร่าม, ไม่กะทัดรัด, ไม่รัดกุม, เช่น แต่งหนังสือสำนวนรุ่มร่าม, ไม่เรียบร้อย เช่น กิริยารุ่มร่าม, ปรกติใช้เกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวที่ยาวหรือใหญ่เกินตัว เช่น แต่งตัวรุ่มร่าม.

  999+
  views

 • หลวม

  แปลว่า
  ว. ไม่แน่น, ไม่สนิท, เช่น นอตตัวนี้หลวม; ใหญ่เกินพอดี, ยังมีที่ว่างเหลืออยู่, เช่น จัดของใส่กระเป๋าหมดแล้ว กระเป๋ายังหลวมอยู่; โดยปริยายหมายความว่า ไม่กระชับ, ไม่รัดกุม, เช่น สำนวนหลวมไป เหตุผลยังหลวมอยู่, ไม่รอบคอบ เช่น สัญญาฉบับนี้ทำไว้หลวมเกินไป.

  966
  views

 • เสื่อผืนหมอนใบ

  แปลว่า
  น. สำนวนที่เนื่องมาจากการที่คนจีนจากเมืองจีนเดินทางโดยเรือสำเภาเข้ามาทำมาหากินในเมืองไทย โดยไม่มีทรัพย์สมบัติหรือข้าวของติดตัวมานอกจากเสื่อกับหมอนเท่านั้นแล้วสามารถตั้งเนื้อตั้งตัวได้; โดยปริยายหมายถึงมีสมบัติติดตัวเพียงเล็กน้อย แต่มีวิริยอุตสาหะแล้วสามารถตั้งเนื้อตั้งตัวได้.

  999+
  views

 • วัวพันหลัก

  แปลว่า
  (สํา) ว. อาการที่วกหรือย้อนกลับไปหาจุดเริ่มต้น เช่น ให้การเป็นวัวพันหลัก, ลักษณะที่วกหรือย้อนกลับไปหาบุคคลที่เป็นต้นตอผู้รับผิดชอบ (มักใช้ในทางชู้สาว) มาจากสำนวนเต็มว่า แม่สื่อแม่ชัก ไม่ได้เจ้าตัว เอาวัวพันหลัก หมายความว่า ชายที่ใช้แม่สื่อไปติดต่อหญิงที่ตนชอบ แล้วไม่ได้ตัวหญิงคนนั้น เลยเอาแม่สื่อนั้นเองเป็นภรรยา หรือผู้หญิงทำทีรับอาสาไปติดต่อหญิงคนใดคนหนึ่งให้แก่ชาย แต่ในที่สุดก็เอาตัวเองเข้าพัวพันจนได้ชายคนนั้นเป็นสามี.

  999+
  views

ค้นหา "สำนวน" ที่อยู่ใน คำศัพท์ไทย-ญี่ปุ่น ทั้งหมด

ค้นหา "สำนวน" ที่อยู่ใน ภาษาอีสาน ทั้งหมด

 • แสบบักหูก

  แปลว่า
  อาการกรดไหลย้อน หรือ สำนวน หมายถึง เจ็บใจ เจ็บปวดหัวใจ แสลงใจ
  คำอ่าน
  แสบ - บัก - หูก

  999+
  views

 • ฮักปานแตงแพงปานตา

  แปลว่า
  รักมาก หวงมาก สำนวนนี้มีความหมายใกล้เคียงกับสำนวนไทยที่ว่า ยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอม หรือ แก้วตาดวงใจ ถ้าแปลตรงตัวจะแปลได้ว่า รักเหมือนแตง หวงแหนเหมือนดวงตา
  คำอ่าน
  ฮัก-ปาน-แตง-แพง-ปาน-ตา

  999+
  views

ค้นหา "สำนวน" ที่อยู่ใน สำนวนไทย ทั้งหมด

 • หมาจนตรอก

  หมายถึง
  คนที่ฮึดสู้อย่างสุดชีวิตเพราะไม่มีทางเลือก ในสำนวนว่า สู้เหมือนหมาจนตรอก.

  999+
  views

 • พกนุ่น

  หมายถึง
  ใจเบา, ใช้เข้าคู่กับคำ พกหิน ในสำนวนว่า พกหินดีกว่าพกนุ่น.

  999+
  views

 • พกหิน

  หมายถึง
  ใจหนักแน่น, ใช้เข้าคู่กับคำ พกนุ่น ในสำนวนว่า พกหินดีกว่าพกนุ่น.

  999+
  views

 • สู้ยิบตา

  หมายถึง
  สู้จนถึงที่สุด, สู้ไม่ถอย, เช่น เขาสู้ยิบตาแม้ว่าจะสะบักสะบอมเพียงใดก็ไม่ยอมแพ้. (กร่อนมาจากสำนวนเกี่ยวกับการตีไก่ซึ่งถูกตีจนต้องเย็บตาว่า สู้จนเย็บตา).

  999+
  views

 • สาวไส้ให้กากิน

  หมายถึง
  การนำความลับหรือเรื่องเลวร้ายไปบอกให้คนอื่นรู้ ซึ่งไม่ก่อประโยชน์ให้กับใคร แต่ผู้ที่ได้รับฟังกลับได้ล่วงรู้ความลับต่างๆ สำนวนนี้มักจะใช้สื่อถึงการบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่ดี และมักจะมีคู่กรณีที่ต่างคนต่างแฉกันและกัน

  999+
  views

 • ตาเป็นสับปะรด

  หมายถึง
  คนที่หูตากว้างไกล ในที่นี้จะเน้นว่ามีพรรคพวกมาก ใครทำอะไร ที่ไหน จะรู้ไปหมด โดยรู้จากพรรคพวกเพื่อนฝูงหรือบริวารที่มีอยู่ทั่วไปเป็นคนส่งข่าวให้ โดยที่สำนวนตาเป็นสับปะรดนี้เกิดจากการเปรียบเทียบความสามารถในการรับรู้ข่าวสาร เรื่องราว ของบุคคลกับตาของสับปะรดซึ่งมีอยู่รอบลูก

  999+
  views

 • วัวพันหลัก

  หมายถึง
  อาการที่วกหรือย้อนกลับไปหาจุดเริ่มต้น เช่น ให้การเป็นวัวพันหลัก, ลักษณะที่วกหรือย้อนกลับไปหาบุคคลที่เป็นต้นตอผู้รับผิดชอบ (มักใช้ในทางชู้สาว) มาจากสำนวนเต็มว่า แม่สื่อแม่ชัก ไม่ได้เจ้าตัว เอาวัวพันหลัก หมายความว่า ชายที่ใช้แม่สื่อไปติดต่อหญิงที่ตนชอบ แล้วไม่ได้ตัวหญิงคนนั้น เลยเอาแม่สื่อนั้นเองเป็นภรรยา หรือผู้หญิงทำทีรับอาสาไปติดต่อหญิงคนใดคนหนึ่งให้แก่ชาย แต่ในที่สุดก็เอาตัวเองเข้าพัวพันจนได้ชายคนนั้นเป็นสามี.

  999+
  views

ค้นหา "สำนวน" ที่อยู่ใน คำไทยที่มักเขียนผิด ทั้งหมด

 • หัวมังกุท้ายมังกร

  มักเขียนผิดเป็น
  หัวมงกุฎท้ายมังกร
  หมายเหตุ
  (สำนวน) ไม่เข้ากัน ไม่กลมกลืนกัน (มังกุคือเรือที่มีกระดูกงูใหญ่)

  999+
  views

ค้นหา "สำนวน" ที่อยู่ใน ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย ทั้งหมด

 • Get-you-home repair


  เป็นสำนวน หมายความว่า การซ่อมหรือแก้ไขในสิ่งบกพร่องของเครื่องยนต์ ที่เกิดขึ้นกลางทางให้พอที่จะนำรถกลับไปถึงบ้านได้หรือเรียกว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

  258
  views

ค้นหา "สำนวน" ที่อยู่ใน คำพังเพย ทั้งหมด

 • วัดรอยเท้า


  มุ่งจะโต้ตอบมุ่งแก้แค้นมุ่งอาฆาตเป็นสำนวนที่ใช้กับลูกที่คิดจะสู้ลูกหรือใช้กับผู้น้อยคิดจะหักล้างผู้ใหญ่ที่เคยบังคับบัญชาตนมาก็ได้

  999+
  views

 • ในน้ำมีปลาในนามีข้าว


  ดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ผู้คนไม่อดอยากปากแห้ง โดยเทียบได้กับในแหล่งน้ำทุกที่มีปลาให้จับเป็นอาหารและในนาก็มีข้าวอุดมสมบูรณ์

  ขยายความ : สุภาษิตสำนวนไทยคำว่า ในน้ำมีปลาในนามีข้าว นิยมใช้กับพื้นที่หรือดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ในน้ำมีปลามากมาย ในนาก็มีข้าวอย่างเหลือเฟือ ตัวอย่างเช่นประเทศไทยของเรา ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของคำว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวได้เป็นอย่างดี

  999+
  views

ค้นหา "สำนวน" ที่อยู่ใน สุภาษิตไทย ทั้งหมด

 • จับปลาสองมือ

  ความหมาย
  การที่คน ๆ หนึ่งทำสิ่งใดที่ยากพร้อม ๆ กัน ทำให้ล้มเหลวทั้งสองสิ่งนั้น สำนวนนี้นิยมใช้กับผู้ชายที่เกี้ยวผู้หญิงสองคนในเวลาเดียวกัน ซึ่งผลสุดท้ายแล้วผู้ชายคนนั้นจะมีปัญหาตามมา

  999+
  views

 • ฆ่าควายเสียดายพริก

  ความหมาย
  การจะกระทำการใหญ่ แต่กลัวว่าจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเล็ก

  เหมือนกับการฆ่าควายซึ่งมีมูลค่าสูง เพื่อจะนำเนื้อมากิน แต่ก็กลัวว่าจะใช้น้ำพริกมากซึ่งแทนที่จะอร่อย กลับไม่อร่อย จึงเป็นที่มาของสำนวนนี้

  112
  views

พบผลการค้นหาเป็นแอปพลิเคชัน ดังนี้

แอปพลิเคชัน

พบผลการค้นหาเป็นบทความ ดังนี้