สำนวน สุภาษิต คำพังเพย (ฉบับพกพา)

วันนี้เราจะมาแนะนำ สำนวนไทย  สุภาษิตไทย และคำพังเพย (ฉบับพกพา ในมือถือ) ให้นำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ง่ายๆ

เห็นหนังสือหลายเล่มที่รวมสำนวนไทย สุภาษิต และคำพังเพย ส่วนราคาก็แตกต่างกันไป มีตั้งแต่หลักร้อยไปถึงพันบาท

แต่โลกเปลี่ยนแล้ว เรามีมือถือกันทุกคน ไม่จำเป็นต้องพกหนังสือแล้ว

วันนี้เราจะมาแนะนำ สำนวนไทย  สุภาษิตไทย และคำพังเพย (ฉบับพกพา ในมือถือ) ให้นำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ง่ายๆ

 

แหล่งรวม สำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย (ฉบับพกพา)

 

แอป สำนวนไทย

สำนวน สำนวนไทย คือ ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายไม่ตรงตามตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่

หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า สำนวน คือ ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือความที่เรียบเรียงขึ้นในเชิงอุปมาอุปมัยโดยมีนัยแฝงเร้นซ่อนอยู่อย่างลึกซึ้ง แยบคาย เพื่อให้ผู้รับได้ไปตีความ ทำความเข้าใจด้วยตนเองอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งอาจแตกต่างไปความหมายเดิมหรืออาจคล้ายคลึงกับความหมายเดิมก็ได้

สำนวนไทย
AndroidiOSOnline
App Store App Store Play Store Google playเว็บไซต์
สำนวนไทย   สำนวนไทย

 

แอป สุภาษิต

สุภาษิต สุภาษิตไทย หมายถึง คำกล่าวที่ดีงาม มักเป็นคำสั่งสอน แนะนำให้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ หรือละเว้นจากการทำความชั่ว เป็นต้น ดังนั้น สรุปได้ว่า สุภาษิตไทย คือ คำที่มุ่งสั่งสอนให้ ประพฤติปฏิบัติดี โดยเป็นเพียง คำสั้น ๆ มีความคมคาย ไพเราะ น่าฟัง จำง่าย

สุภาษิตไทย
AndroidiOSOnline
App Store App Store Play Store Google playเว็บไซต์
สุภาษิตไทย   สุภาษิตไทย

 

 

แอป คำพังเพย

คำพังเพย สุภาษิตคำพังเพย คือ คำพูดที่ออกมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะสั่งสอนอะไร ออกแนวพูดเปรียบเทียบว่าสถานการณ์นี้เป็นอย่างไรเสียมากกว่า แต่คำพังเพยส่วนใหญ่ก็มักจะแฝงคติเตือนใจที่สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้ ดูเนื้อหา คำพังเพย เพิ่มเติม

คำพังเพย
AndroidiOSOnline
App Store App Store Play Store Google playเว็บไซต์

 

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

  1. ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สำนวนไทย สุภาษิตไทย และคำพังเพยให้มากขึ้นจากแหล่งที่มาอื่น ๆ หรือในเว็บไซต์ wordyguru.com ให้ครบถ้วน
  2. ควรนำสำนวน สุภาษิต คำพังเพยในวรรณคดีไทย มาเสริมเนื้อหาในส่วนต่าง ๆ เช่น สุภาษิต สอนหญิง สุภาษิตสินใจ และในวรรณคดีอื่น ๆ
  3. ควรที่จะศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสำนวนไทยที่มีอยู่ใน โวหาร โคลง กาพย์ กลอน ที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปด้วย

 


ชอบเนื้อหาชุดนี้ กดให้คะแนน 5 ดาวกับเราได้เลยจ้า

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "สำนวน สุภาษิต คำพังเพย (ฉบับพกพา)"