ค้นหา คำพังเพย

ทั้งหมด

คำพังเพย สุภาษิตคำพังเพย พร้อมความหมาย

คำพังเพย คือ อะไร?

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยอุปมาที่กล่าวกระทบเสียดสี ซึ่งมาจากเหตุการณ์เรื่องราว หรือความเป็นไปในวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่เป็นสิ่งควรค่าแก่การเรียนรู้ และจดจำเป็นอย่างยิ่ง โดยคำพังเพยจะเป็นถ้อยคำที่มีความหมายลึกซึ้งกว่าสำนวนไทย พร้อมทั้งมีลักษณะติชม หรือแสดงความเห็นอยู่ในตัว แต่ไม่ถึงกับเป็นคำสอนหรือคำสั่งสอนให้ข้อคิดเหมือนสุภาษิต

คำพังเพย เป็นการเปรียบเทียบ เพื่อให้เห็นข้อคิด

 

เอาเข้าจริง ๆ แล้ว เราก็ไม่สามารถชี้ชัดเจาะจงได้เสียทีเดียวว่าคำไหนเป็นคำสุภาษิต เป็นสำนวน หรือเป็นคำพังเพย พูดง่ายๆ คือแยกประเภทยากมาก จะเห็นได้ว่าหลายคำถูกรวบรวมอยู่ในทั้ง 3 ประเภทเลย เพราะคำนิยามหรือคำจำกัดความของ คำสุภาษิต สำนวน และคำพังเพยนั้นยังคลุมเคลือกัน ไม่สามารถชี้ชัด หรือแบ่งแยกลักษณะออกจากกันได้ จึงจะเรียกคำเหล่านี้เป็นคำกลางๆ ว่า สำนวนไทย

 

ตัวอย่างสำนวนไทยที่มีลักษณะเป็นทั้งสำนวน สุภาษิต และคำพังเพย อยู่ในตัว  เช่น

 

น้ำขึ้นให้รับตัก 

    • เป็นสำนวนได้  เพราะมีความหมายไม่ตรงตามตัวอักษร
    • เป็นสุภาษิตได้  เพราะให้คติสอนใจว่า  เมื่อมีโอกาสทำอะไร ต้องรีบทำเพื่อให้ได้รับผลสำเร็จโดยเร็ว
    • เป็นคำพังเพยได้  เพราะกล่าวติคนทำไม่ดี 

คำพังเพย

เมนูแนะนำ

รวมคำพังเพย ตามหมวดอักษร ก-ฮ

เรารวบรวมคำพังเพยที่เป็นที่นิยม และพบเห็นบ่อยจำนวน 108 คำมาให้ดูได้ง่าย แต่ถ้าหาไม่พบในตารางนี้ ก็สามารถพิมพ์ค้นหาได้เพิ่มเติม

คำพังเพย หมวด ก ได้แก่

# คำพังเพย ความหมาย
1 กงเกวียนกำเกวียน เวรสนองเวร, กรรมสนองกรรม, เช่นทำแกเขาอย่างไร ตนหรือลูกหลานก็อาจจะถูกทำในทำนองเดียวกันอย่างนั้นบ้างเป็นกงกำกงเกวียน
2 กรวดน้ำคว่ำขัน ตัดขาดไม่ขอเกี่ยวข้องด้วย
3 กระดังงาลนไฟ หญิงที่เคยแต่งงานหรือผ่านผู้ชายมาแล้วย่อมรู้จักชั้นเชิงทางปรนนิบัติและเอาอกเอาใจผู้ชายได้ดีกว่าหญิงที่ยังไม่ได้แต่งงาน
4 กระดี่ได้น้ำ ใช้เปรียบเทียบคนที่แสดงอาการดีอกดีใจจนตัวสั่นเช่นเขาดีใจเหมือนกระดี่ได้น้ำ
5 กระต่ายขาเดียว ยืนกรานไม่ยอมรับ

คำพังเพย หมวด ข ได้แก่

# คำพังเพย ความหมาย
6 ขนทรายเข้าวัด การทำประโยชน์ให้ส่วนรวมโดยการกระทำอย่างไรอย่างหนึ่งแม้ไปกระทบกระเทือนให้ผู้อื่นเสียประโยชน์ก็ถือว่ายกให้กับส่วนรวมไม่ต้องมีอะไรมาชดเชยก็ได้
7 ขนมจีนผสมน้ำยา พอดีกัน จะว่าข้างไหนดีกว่ากันไม่ได้
8 ขมิ้นกับปูน คนสองคนที่ไม่ถูกกันอยู่ใกล้กันเมื่อไรก็ต้องทะเลาะวิวาทกันเมื่อนั้น
9 ขวานผ่าซาก โผงผางไม่เกรงใจใคร(ใช้แค่กริยาพูด)
10 ขว้างงูไม่พ้นคอ ทำอะไรแล้วผลร้ายกลับมาสู่ตัว

คำพังเพย หมวด ค ได้แก่

# คำพังเพย ความหมาย
11 คงเส้นคงวา เสมอต้นเสมอปลาย
12 คดในข้องอในกระดูก มีสันดานคดโกง
13 คนตายขายคนเป็น การจัดงานศพให้แก่ผู้ตายอย่างใหญ่โตทั้งที่ผู้อยู่ข้างหลังยากจนไม่มีเงิน หรือต้องไปกู้เงินมาจนเป็นหนี้สิน
14 คนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสื่อ คนรักมีน้อย คนเกลียดมีมาก
15 คนล้มอย่าข้าม คนที่เคยมีอำนาจวาสนา แล้วหมดอำนาจ อย่าไปซ้ำเติมเขา เพราะเขาอาจกลับมามีอำนาจอีกได้

คำพังเพย หมวด ฆ ได้แก่

# คำพังเพย ความหมาย
16 ฆ่าช้างเอางา การทำลายสิ่งที่ใหญ่โตลงทุนลงแรงไปมากเพื่อให้ได้ของสำคัญเพียงเล็กน้อยโดยไม่คำนึงว่าการกระทำนั้นจะสมควรหรือไม่ขอให้ได้สิ่งที่ต้องการ

คำพังเพย หมวด จ ได้แก่

# คำพังเพย ความหมาย
17 จระเข้ขวางคลอง ผู้ที่ชอบกันท่าหรือขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นทำการอย่างใดอย่างหนึ่งได้สะดวกเหมือนจระเข้ที่ขึ้นมาขวางคลองทำให้เรือผ่านไปผ่านมาไม่สะดวก
18 จับปลาสองมือ หมายจะเอาให้ได้ทั้ง2อย่าง,เสี่ยงทำการพร้อมๆกันซึ่งอาจไม่สำเร็จทั้ง2อย่าง
19 จับปูใส่กระด้ง การเปรียบเทียบกับเด็กๆที่ซุกซนไม่ยอมอยู่นิ่งผู้ใหญ่ต้องคอยควบคุมดูแลตลอดเวลาเพื่อให้เด็กอยู่ในระเบียบ
20 จับแพะชนแกะ ทำอย่างขอไปทีไม่ได้อย่างนี้ก็เอาอย่างนั้นเข้าแทนเพื่อให้ลุล่วงก็ไป
21 ใจดีผีเข้า คนใจดีเป็นคนดีเกินไปมักถูกรังแก

คำพังเพย หมวด ช ได้แก่

# คำพังเพย ความหมาย
22 ชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้าน นำศัตรูเข้าบ้าน
23 ชักหน้าไม่ถึงหลัง มีรายได้ไม่พอรายจ่าย, หาได้ไม่พอใช้
24 ชักใบให้เรือเสีย พูดหรือทำขวางๆให้การสนทนาหรือการงานเขวออกนอกเรื่องไป
25 ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด คนที่ทำความผิดอย่างร้ายแรงย่อมไม่สามารถปกปิดความผิดของตนได้หรือพยายามหาหลักฐานมากลบเกลื่อนแต่ไม่สามารถปกปิดความผิดนั้นได้
26 เชื้อไม่ทิ้งแถว เป็นไปตามเผ่าพันธุ์, เหมือนบรรพบุรุษ

คำพังเพย หมวด ด ได้แก่

# คำพังเพย ความหมาย
27 ดินพอกหางหมู การปล่อยงานคั่งค้างอยู่เรื่อยๆเพราะมัวแต่ผัดวันประกันพุ่งในไม่ช้างานที่คั่งค้างนั้นจะพอกพูนมากขึ้นทุกทีจนเป็นภาระที่หน้าเบื่อหน่ายภายหลัง
28 ดีดลูกคิดรางแก้ว คิดรอบคอบแล้วมีแต่ได้อย่างเดียว
29 เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด ประพฤติตามอย่างผู้ใหญ่ย่อมปลอดภัย
30 เด็กเมื่อวานซืน คำกล่าวเชิงดูหมิ่นหรือเชิงสั่งสอนว่ามีความรู้หรือประสบการณ์น้อย
31 เด็ดบัวไม่ไว้ใย ตัดขาด,ตัดญาติขาดมิตรกันเด็ดขาด,มักใช้คู่กับเด็ดดอกไม่ไว้ขั้วเด็ดบัวไม่ไว้ใย

คำพังเพย หมวด ต ได้แก่

# คำพังเพย ความหมาย
32 ตบมือข้างเดียวไม่ดัง ทำอะไรฝ่ายเดียวไม่เกิดผล
33 ตบหัวลูบหลัง ทำหรือพูดให้กระทบกระเทือนใจในตอนแรกแล้วกลับทำหรือพูดเป็นการปลอบใจในตอนหลัง
34 ตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงา การจะทำอะไรให้รู้จักประมาณตน รู้จักฐานะของตัวเอง เจียมเนื้อเจียมตัว อย่ามักใหญ่ใฝ่สูงทำที่อะไรเกินตัว
35 ตักบาตรถามพระ จะให้อะไรสักอย่างหนึ่งแก่ผู้อื่นในเมื่อผู้นั้นเต็มใจรับอยู่แล้วไม่ต้องถามว่าจะเอาหรือไม่เอาเมื่อจะให้ก็ให้ทีเดียวเหมือนกับถวายอาหารพระพระท่านจะรับของทุกอย่างไม่มีการปฏิเสธ
36 ตัดหางปล่อยวัด ตัดขาดไม่เกี่ยวข้องไม่เอาเป็นธุระอีกต่อไป

คำพังเพย หมวด ถ ได้แก่

# คำพังเพย ความหมาย
37 ถวายหัว ยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อชาติ,เอาชีวิตเป็นประกัน,ทำจนสุดความสามารถ,ยอมสู้ตาย
38 ถอดเขี้ยวถอดเล็บ ละพยศ,ละความดุหรือร้ายกาจ,เลิกแสดงฤทธิ์แสดงอำนาจอีกต่อไป
39 ถอนหงอก ไม่นับถือเป็นผู้ใหญ่,พูดว่าให้เสียผู้ใหญ่
40 ถอยหลังเข้าคลอง หวนกลับไปหาแบบเดิม
41 ถ่านไฟเก่า ชายหญิงที่เคยรักใคร่หรือเคยได้เสียกันมาก่อนแม้เลิกร้างกันไปเมื่อมาพบกันใหม่ย่อมรักใคร่หรือปลงใจกันได้ง่ายขึ้น

คำพังเพย หมวด ท ได้แก่

# คำพังเพย ความหมาย
42 ทองแผ่นเดียวกัน เกี่ยวดองกันโดยการแต่งงาน
43 ทองไม่รู้ร้อน เฉยเมย,ไม่กระตือรือร้น,ไม่สะดุ้งสะเทือน
44 ทำคุณบูชาโทษ ทำคุณแต่กลับเป็นโทษ, ทำดีแต่ได้ผลร้าย, มักพูดคู่กับ โปรดสัตว์ได้บาป เป็น ทำคุณบูชาโทษ โปรดสัตว์ได้บาป
45 ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว คนเราทำอย่างไรก็จะได้อย่างนั้น
46 ทำนาบนหลังคน หาผลประโยชน์ใส่ตนโดยขูดรีดผู้อื่น

คำพังเพย หมวด น ได้แก่

# คำพังเพย ความหมาย
47 นกกระจอกเลี้ยงไม่เชื่อง ผู้ที่ได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูแล้วมักทรยศ
48 นกต่อ คนที่ทำหน้าที่ติดต่อหรือชักจูงหลอกล่อคนอื่นให้หลงเชื่อ(ใช้ในทางไม่ดี)
49 นกน้อยทำรังแต่พอตัว เป็นผู้น้อยทำอะไรต้องดูให้พอสมควรกับฐานะของตนเช่นมีเงินไม่มากนักก็สร้างบ้านพอประมาณมิใช่สร้างใหญ่โตเพิ่มภาระหนี้สินให้ครอบครัว
50 นกสองหัว คนที่ทำตัวเข้าด้วยทั้ง 2 ฝ่ายที่เป็นศัตรูกันเพื่อผลประโยชน์ของตน
51 นายว่าขี้ข้าพลอย พลอยพูดผสมโรงติเตียนผู้อื่นตามนายไปด้วย

คำพังเพย หมวด บ ได้แก่

# คำพังเพย ความหมาย
52 บนบานศาลกล่าว ขอร้องให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือ
53 บุกป่าฝ่าดง พยายามต่อสู้อุปสรรคต่างๆ
54 บ่างช่างยุ คนที่ชอบส่อเสียดยุยงให้เขาแตกกัน

คำพังเพย หมวด ป ได้แก่

# คำพังเพย ความหมาย
55 ปลากระดี่ได้น้ำ การแสดงอาการดีใจจนออกหน้าดูแล้วเกินงามส่วนใหญ่แล้วจะว่าผู้หญิงที่แสดงอาการดีใจและท่าทางไม่เรียบร้อย
56 ปลาข้องเดียวกัน คนที่อยู่ร่วมกันหรือเป็นพวกเดียวกัน
57 ปลาหมอแถกเหงือก กระเสือกกระสนดิ้นรน
58 ปลาใหญ่กินปลาเล็ก คนที่มีอำนาจราชศักดิ์หรือเป็นใหญ่เป็นโตก็ย่อมข่มคนที่เป็นผู้น้อยหรือผู้น้อยเหมือนกับคนที่มีกำลังมากย่อมมีภาษีเหนือกว่าคนอ่อนแอ
59 ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ปลูกอู่ตามใจผู้นอน การกระทำการใดให้ใครต้องถามความต้องการหรือความสมัครใจของผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์หรือผลกระทบโดยตรง

คำพังเพย หมวด ผ ได้แก่

# คำพังเพย ความหมาย
60 ผักชีโรยหน้า การทำความดีเพียงผิวเผิน
61 ผู้ดีเดินตรอกขี้ครอกเดินถนน คนดีคอยปิดบังไม่แสดงตัวแต่คนชั่วกลับแสดงออกอย่างเปิดเผย
62 ผ่อนสั้นผ่อนยาว ประนีประนอมกัน, อะลุ่มอล่วยกัน
63 ผ้าขี้ริ้วห่อทอง คนมั่งมีแต่แต่งตัวซอมซ่อ

คำพังเพย หมวด ฝ ได้แก่

# คำพังเพย ความหมาย
64 ฝนตกไม่ทั่วฟ้า ให้หรือแจกจ่ายอะไรไม่ทั่วถึงกัน
65 ฝนทั่งให้เป็นเข็ม เพียรพยายามสุดความสามารถจนกว่าจะสำเร็จผล
66 ฝากผีฝากไข้ ขอยึดเป็นที่พึ่งจนวันตาย

คำพังเพย หมวด พ ได้แก่

# คำพังเพย ความหมาย
67 พุ่งหอกเข้ารก ทำพอให้เสร็จไปโดยไม่มีเป้าหมายหรือโดยไม่คำนึงว่าใครจะเดือดร้อน

คำพังเพย หมวด ฟ ได้แก่

# คำพังเพย ความหมาย
68 ฟังไม่ได้ศัพท์จับไปกระเดียด ฟังไม่ได้ความแจ่มชัดแล้วเอาไปพูดต่อหรือทำผิดๆพลาดๆ

คำพังเพย หมวด ม ได้แก่

# คำพังเพย ความหมาย
69 มะนาวกลมเกลี้ยงไม่มีใครกลึง คนที่มีความสามารถ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดนั้นอาจจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยไม่ต้องมีใครสอน
70 มารหัวใจ คนที่ทำให้คนอื่นไม่มีความสุขเรื่องความรัก
71 มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ ไม่ช่วยทำงานแล้วเกะกะขัดขวางทำให้งานเดินไปไม่สะดวกเหมือนกับคนที่นั่งไปในเรือไม่ช่วยทำงานแต่ยังไปเอาเท้าไปราน้ำให้เรือแล่นช้า
72 มือไวใจเร็ว ด่วนตัดสินใจทำสิ่งต่างๆ โดยไม่คิดให้รอบคอบ
73 ม้าดีดกระโหลก กริยาท่าทางผลุบผลับกระโดกกระเดกลุกลนมักใช้ว่าผู้หญิงที่ไม่เรียบร้อยจะลุกจะนั่งจะเดินเตะนั่นโดนนี่กระทบโน่นไปรอบข้าง

คำพังเพย หมวด ย ได้แก่

# คำพังเพย ความหมาย
74 ยกตนข่มท่าน ยกย่องตัวเองและข่มผู้อื่น,พูดทับถมผู้อื่นแสดงให้เห็นว่าตัวเหนือกว่า
75 ยกธงขาว ยอมแพ้, ยอมจำนน
76 ยกหางตัวเอง ยกตนเองว่าดีว่าเก่ง
77 ยกเมฆ เดาเอา,นึกคาดเอาเอง,กุเรื่องขึ้น
78 ยืนกระต่ายขาเดียว การพูดยืนยันคำเดียวไม่แปรผันหรือเปลี่ยนแปลงไปเช่นเขาไม่ได้ลักเงินไปจริงๆถามเขาตั้งร้อยครั้งเขาก็ยืนยันว่าไม่ได้อาไปจริง

คำพังเพย หมวด ร ได้แก่

# คำพังเพย ความหมาย
79 รวบหัวรวบหาง รวบรัดให้สั้น,ทำให้เสร็จโดยเร็วฉวยโอกาสเมื่อมีช่องทาง
80 รักดีหามจั่วรักชั่วหามเสา ใฝ่ดีจะมีความสุขความเจริญใฝ่ชั่วจะได้รับความลำบาก
81 รักสนุกทุกข์ถนัด สนุกมาก ก็มักจะทุกข์มาก

คำพังเพย หมวด ล ได้แก่

# คำพังเพย ความหมาย
82 ลมเพลมพัด อาการที่เจ็บป่วยโดยไม่รู้สาเหตุมักเข้าใจว่าถูกกระทำ
83 ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น ลูกย่อมไม่ต่างกับพ่อแม่มากนัก
84 ล้วงคองูเขียว บังอาจลักขโมยหรือล่อลวงเอาทรัพย์สินเป็นต้นจากคนธรรมดา แต่อาจจะโดนเอาเรื่องจนถึงที่สุดแบบกัดไม่ปล่อย
85 เลือกที่รักมักที่ชัง ลำเอียง, ไม่เป็นกลาง, เลือกปฏิบัติ
86 เล่นกับสากสากต่อยหัว ถ้าลดตัวไปเล่นหัวกับคนชั้นต่ำกว่า เขาก็อาจตีเสมอทำลวนลามเอา สากในที่นี้หมายถึงสากตำข้าวที่เขาพิงไว้ ถ้าใครซุกซนไปจับต้องเข้า สากอาจเลื่อนล้มทับถูกหัวถูกหูก็ได้

คำพังเพย หมวด ว ได้แก่

# คำพังเพย ความหมาย
87 วัดรอยเท้า มุ่งจะโต้ตอบมุ่งแก้แค้นมุ่งอาฆาตเป็นสำนวนที่ใช้กับลูกที่คิดจะสู้ลูกหรือใช้กับผู้น้อยคิดจะหักล้างผู้ใหญ่ที่เคยบังคับบัญชาตนมาก็ได้
88 วันพระไม่ได้มีหนเดียว วันหน้ายังมีโอกาสอีก(มักใช้พูดเป็นเชิงอาฆาต)
89 วัวลืมตีน คนที่ได้ดีแล้วลืมฐานะเดิมของตน
90 วัวหายล้อมคอก เกิดเรื่องเสียหายขึ้นแล้วจึงคิดหาหนทางป้องกันเหมือนมีสมบัติไม่เก็บรักษาให้ดีพอสมบัติหายไปแล้วจึงหาทางสร้างที่เก็บสมบัติ
91 วัวเห็นแก่หญ้าขี้ข้าเห็นแก่กิน คนชั้นล่างทีทำอะไรเห็นแก่ได้ เอาแต่กอบโดย

คำพังเพย หมวด ศ ได้แก่

# คำพังเพย ความหมาย
92 ศิษย์คิดล้างครู ศิษย์เนรคุณที่มุ่งคิดทำลายล้างครูบาอาจารย์
93 ศิษย์มีครู คนเก่งที่มีครู

คำพังเพย หมวด ส ได้แก่

# คำพังเพย ความหมาย
94 สอนจระเข้ให้ว่ายน้ำ สอนคนที่มีสันดานไม่ดีอยู่แล้วให้มีความเฉลียวฉลาดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ก่อให้เกิดเรื่องร้ายขึ้นมาภายหลัง
95 สำเนียงบอกภาษากิริยาส่อสกุล การแสดงออกทางการพูดหรือกิริยามารยาท ที่จะชี้ให้เห็นถึงพื้นฐานการในการเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน
96 สิบพ่อค้าไม่เท่าพระยาเลี้ยง มีอาชีพทางค้าขายสู้รับราชการไม่ได้ เพราะเป็นพ่อค้าย่อมมีวันขาดทุน แต่ถ้ารับราชการก็มีเจ้านายชุบเลี้ยง มีชื่อเสียง และเงินทอง ไม่มีทางขาดทุน
97 สีซอให้ควายฟัง แนะนำ หรือสั่งสอนคนปัญญาทึบ มักไม่มีประโยชน์ เสียเวลาเปล่า
98 เสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใคร ไม่ยอมยกสามีให้แก่ผู้หญิงอื่นแม้ต้องแลกกับทรัพย์สินเงินทองมากมายก็ตาม

คำพังเพย หมวด ห ได้แก่

# คำพังเพย ความหมาย
99 หนอนหนังสือ คนที่ชอบหมกมุ่นอยู่กับการอ่านหนังสือ
100 หนามแหลมไม่มีคนเสี้ยม คนที่มีพรสวรรค์ สติปัญญาดี มีความสามารถสูง อาจจะเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งโดยไม่มีผู้สอนเลยก็เป็นได้ หรือหมายถึงคนที่มาจากตระกูลที่ดี ตัวบุคคลนั้นก็จะมีแนวโน้มที่ดีไปด้วย
101 หนีเสือปะจระเข้ คนที่มีความทุกข์กำลังจะได้รับอันตรายไปขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นแต่กลับไปพบความทุกข์อันตรายอีกจากบุคคลที่ไปขอพึ่งพิง
102 หมากัดไม่เห่า คนที่ต่อสู้หรือตอบโต้โดยไม่เตือนล่วงหน้า
103 หมาหวงก้าง คนที่หวงของที่ตนเองไม่มีสิทธิ์, คนที่กันท่าคนอื่นในสิ่งที่ตนใช้ประโยชน์ไม่ได้

คำพังเพย หมวด อ ได้แก่

# คำพังเพย ความหมาย
104 อกเขาอกเรา การที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น หากคิดที่จะทำอะไรสักอย่างกับผู้อื่น ให้นึกถึงความรู้สึกของเขา ถ้าเราเป็นเขาจะรู้สึกอย่างไร
105 อมพระมาพูด ใช้ในการพูดโดยอ้างพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาประกอบเป็นพยานมักใช้ในความปฏิเสธเช่นต่อให้อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อ
106 อย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมา อย่าหาความจากคนที่ไม่มีสติสมบูรณ์ เพราะไร้ซึ่งประโยชน์ในการเจรจา
107 อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเอง ไม่ควรไว้ใจใครมากเกินไปเพราะเขาอาจจะทำให้เราเดือดร้อนในภายหลังได้
108 เอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเขามาอม เอาลูกของคนอื่นมาเลี้ยงเป็นลูกเป็นภาระรับผิดชอบที่หวังผลตอบแทนแน่นอนไม่ได้