"รสชาติ" กับ "รสชาด" คำไหนที่ถูกต้อง

"รสชาติ" กับ "รสชาด" คำไหนที่ถูกต้อง

วันนี้อีกหนึ่งคำที่ใช้ผิดกันอยู่บ่อย ๆ คำที่ว่านี้ก็คือ คำว่า "รสชาติ"

 

‘รสชาติ | รสชาด’ คำไหนนะที่ถูกต้อง?

รสชาติ

 

คำที่ถูกต้องคือ รสชาติ ✅

คำที่ผิดคือ รสชาด ❌

 

 

รสชาติ ✅

คำว่า "รสชาติ" พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายไว้ว่า "รส เช่น แกงนี้ไม่มีรสชาติเลย"

เป็นการผสมคำระหว่างคำว่า "รส" กับ "ชาติ" ที่ต่างให้ความหมายถึง รสที่ลิ้นรับรู้

บางครั้งจะเห็นใช้เป็น 2 คำ เช่น ไม่เป็นรสไม่เป็นชาติ, ไม่ออกรสออกชาติ เป็นต้น

 

รสชาด ❌

ไม่มีคำนี้บัญญัติไว้ เป็นคำที่ไม่ถูกต้องและไม่มีความหมาย

 

 

ความหมายของ รสชาติ กับ รสชาด

 • รส ในความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ หมายถึง ลักษณะที่รู้สึกด้วยลิ้นว่ามีรสเปรี้ยวหรือหวาน
 • ชาติ เป็นคำยืมจากคำภาษาบาลีสันสกฤต แปลว่า
  • การเกิด
  • รส เช่น ไม่เป็นรสไม่เป็นชาติ
  • ในภาษาไทย ชาติ หมายถึง การเกิดเป็นคนมีชีวิตหนึ่ง นับเวลาตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงสิ้นชีวิต
 • ชาด เป็นวัตถุสีแดง ทำมาจากเมืองจีน เป็นผงหรือเป็นก้อน นำมาผสมกับน้ำมันใช้เป็นตราประทับหรือใช้ทาลงในของใช้ที่ลงทองหรือปิดทองไว้เพื่อให้สีทองดูสดฉ่ำงดงาม
  • ชาด ยังเป็นชื่อต้นไม้ที่รู้จักกันในชื่ออื่นอีก คือ คำแสด คำแฝด หรือคำเงาะ

รสชาติ หมายถึง ลักษณะเฉพาะของอาหารที่รับรู้ได้ด้วยลิ้น เช่น รสขม รสหวาน รสเปรี้ยว รสเค็ม และอูมามิ

 

 

เห็นความแตกต่างของคำแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าเราสะกดผิดเพียงตัวเดียวก็อาจทำให้คำหรือประโยคนั้นมีความหมายเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นควรดูดี ๆ และสะกดให้ถูกต้องก่อนใช้กันด้วยนะครับ

 

อ้างอิง

 

 


อ่านต่อเพิ่มเติม