คำในภาษาไทย

รสชาติ

คำนาม

หมายถึง[รดชาด] น. รส เช่น แกงนี้ไม่มีรสชาติเลย

เพิ่มเติมรส มาจากภาษาบาลีสันสกฤต เป็นคำนาม หมายถึง สิ่งที่รู้ได้ด้วยลิ้น เช่น เปรี้ยว หวาน เค็ม ฝาด ขม

Posted on by Admin

อ่านว่า /รด-ชาด/

 ภาพประกอบ

  • รสชาติ

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "รสชาติ หมายถึงอะไร?"

 คำในภาษาไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"