รสชาติ

คำศัพท์ภาษาไทย

หมายถึง [รดชาด] น. รส เช่น แกงนี้ไม่มีรสชาติเลย.

1

รสชาติ หมายถึงอะไร? - พจนานุกรมไทย