คำในภาษาไทย

รสชาติ เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

รสชาด เป็นคำที่เขียนผิด ❌

Posted on by Admin

อ่านว่า /รด-ชาด/

พจนานุกรมไทย รสชาติ หมายถึง:

  1. [รดชาด] น. รส เช่น แกงนี้ไม่มีรสชาติเลย

 ภาพประกอบ

  • รสชาติ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "รสชาติ หรือ รสชาด คำไหนเขียนถูก?"

 คำไทยที่มักเขียนผิด จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"