คำราชาศัพท์ - คําราชาศัพท์ 100 คำที่ควรรู้

คำราชาศัพท์ - คําราชาศัพท์ 100 คำที่ควรรู้
คำราชาศัพท์ - คําราชาศัพท์ 100 คำที่ควรรู้

คำราชาศัพท์ 100 คำที่ควรรู้ ตามหมวดต่าง ๆ

เมนูแนะนำ

 

คําราชาศัพท์ หมวดกริยา

# คำราชาศัพท์ ความหมาย
1 ชำระพระหัตถ์ ล้างมือ
2 ตรัส พูดด้วย
3 ถวายบังคม ไหว้
4 ทรงถาม, ตรัสถาม ถาม
5 ทรงทักทาย, ตรัสทักทาย ทักทาย ทรงทักทายอย่างไม่เป็นทางการกับบุคคลทั่วไป
6 ทรงปราศรัย ปราศรัย
7 ทรงพระกาสะ ไอ
8 ทรงพระปรมาภิไธย ลงลายมือชื่อ
9 ทรงพระปินาสะ จาม
10 ทรงพระราชนิพนธ์ แต่งหนังสือ

คําราชาศัพท์ หมวดพระสงฆ์

# คำราชาศัพท์ ความหมาย
11 กุฏิ เรือนที่พักในวัด
12 คิลานเภสัช ยารักษาโรค
13 จังหัน อาหาร
14 จำวัด นอน
15 ฉัน รับประทาน
16 นิมนต์ เชิญ
17 ประเคน ถวาย
18 ปลงผม โกนผม
19 พระบัญชา คำสั่ง(พระสังฆราช)
20 พระสมณสาสน์ จดหมาย(พระสังฆราช)

คําราชาศัพท์ หมวดร่างกาย

# คำราชาศัพท์ ความหมาย
21 กล่องพระสกุล มดลูก
22 กล้ามพระมังสา กล้ามเนื้อ
23 กำพระหัตถ์ กำมือ กำหมัด กำปั้น
24 ขมวดพระศก , ขมวดพระเกศา ขมวดผมที่เป็นก้นหอย
25 ขอบพระเนตร ขอบตา
26 ข้อนิ้วพระหัตถ์ , พระองคุลีบัพ ข้อนิ้วมือ
27 ข้อพระกร , ข้อพระหัตถ์ ข้อมือ
28 ข้อพระบาท ข้อเท้า
29 ช่องพระนาสิก ช่องจมูก
30 ช่องพระโสต , ช่องพระกรรณ ช่องหู

คําราชาศัพท์ หมวดสรรพนาม

# คำราชาศัพท์ ความหมาย
31 กระผม, ดิฉัน แทนชื่อผู้พูด (บุรุษที่ 1)
32 ข้าพระพุทธเจ้า แทนชื่อผู้พูด (บุรุษที่ 1)
33 ท่าน แทนผู้ที่พูดถึง
34 ฝ่าพระบาท แทนชื่อที่พูดด้วย
35 พระคุณท่าน แทนชื่อที่พูดด้วย
36 พระคุณเจ้า แทนชื่อที่พูดด้วย
37 พระองค์ แทนผู้ที่พูดถึง (บุรุษที่ 3)
38 พระเดชพระคุณ แทนชื่อที่พูดด้วย
39 ใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาท แทนชื่อที่พูดด้วย (บุรุษที่ 2)
40 ใต้ฝ่าละอองพระบาท แทนชื่อที่พูดด้วย (บุรุษที่ 2)

คําราชาศัพท์ หมวดสัตว์และเบ็ดเตล็ด

# คำราชาศัพท์ ความหมาย
41 กระบือ ควาย
42 กล้วยสั้น กล้วยกุ
43 กล้วยเปลือกบาง, กล้วยกะ กล้วยไข่
44 ขนมดอกเหล็ก, ขนมทราย ขนมขี้หนู
45 ขนมสอดไส้ ขนมใส่ไส้
46 ข้าวเสวย ข้าว หรือเรียกว่า พระกระยา
47 จิตรจูล, จิตรจุล เต่า
48 ชัลลุกะ, ชัลลุกา ปลิง
49 ช้าง 2 ช้าง, ช้าง 2 เชือก ช้าง 2 ตัว
50 ช้างนรการ ช้างสีดอ (ช้างพลายมีงาสั้น)

 

 

 

 

คําราชาศัพท์ หมวดอาหาร

# คำราชาศัพท์ ความหมาย
51 กล้วยเปลือกบางหรือกล้วยกระ กล้วยไข่
52 ขนมดอกเหล็กหรือขนมทราย ขนมขี้หนู
53 ขนมทองฟู ขนมตาล
54 ขนมบัวสาว ขนมเทียน
55 ขนมสอดไส้ ขนมใส่ไส้
56 ขนมเส้น ขนมจีน
57 ถั่วเพาะ ถั่วงอก
58 นารีจำศีล กล้วยบวชชี
59 ปลามัจฉะ ปลาร้า
60 ปลายาว ปลาไหล

คําราชาศัพท์ หมวดเครือญาติ

# คำราชาศัพท์ ความหมาย
61 พระขนิษฐา น้องสาว
62 พระชนกหรือพระราชบิดา พ่อ
63 พระชนนีหรือพระราชมารดา แม่
64 พระชามาดา ลูกเขย
65 พระปัยกา ปู่ทวดหรือตาทวด
66 พระปัยยิกา ย่าทวดหรือยายทวด
67 พระปิตุจฉา ป้าหรืออาหญิง
68 พระปิตุลา ลุงหรืออาชาย
69 พระภาคิไนย หลานที่เป็นลูกของพี่สาวหรือน้องสาว
70 พระภาติยะ หลานที่ลูกของพี่ชาย หรือน้องชาย

คําราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ

# คำราชาศัพท์ ความหมาย
71 กำไลข้อพระบาท, ทองพระบาท กำไลข้อเท้า
72 ตุ้มพระกรรณ ต่างหู
73 ทองพระกร, พระกำไล, พระวลัย กำไล
74 พระกรรเจียก จอนหู
75 พระกุณฑล ต่างหู
76 พระจุฑามณี ปิ่นประดับเพชร
77 พระธำมรงค์ แหวน
78 พระปั้นเหน่ง หัวเข็มขัด
79 พระมหามงกุฎ หมายถึงพระมหาพิชัยมงกุฎในเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์
80 พระมหาสังวาล สร้อยตัว, สร้อยยาวสวมสะพายแล่ง

คําราชาศัพท์ หมวดเครื่องภาชนะใช้สอย

# คำราชาศัพท์ ความหมาย
81 จานเครื่องต้น จาน
82 ฉลองพระหัตถ์ช้อน ช้อน
83 ฉลองพระหัตถ์ตะเกียบ ตะเกียบ
84 ฉลองพระหัตถ์ส้อม ส้อม
85 ชามชำระพระหัตถ์ ชามล้างมือ
86 ชามเครื่องต้น, ถ้วยชามเครื่องต้น ถ้วยชาม
87 ถาดพระสุธารส ถาดเครื่องน้ำร้อน น้ำเย็น
88 ถ้วยพระสุธารส ถ้วยน้ำ
89 ที่พระสุธารส ชุดเครื่องน้ำร้อน น้ำเย็น
90 บ้วนพระโอษฐ์ กระโถน

คําราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ทั่วไป

# คำราชาศัพท์ ความหมาย
91 กระเป๋าทรง กระเป๋าถือ
92 คันฉ่อง กระจกมีคันถือ แว่นโลหะขัดเงามีด้าม ใช้เป็นกระจกส่องหน้า
93 ฉลองพระหัตถ์, ฉลองได, นารายณ์หัตถ์ ไม้เกาหลัง
94 ฉลองพระเนตร แว่นตา
95 ตลับพระมณฑปเล็ก ตลับยอดมณฑป
96 ตั่ง ที่นั่งไม่มีพนัก
97 ที่สรงพระพักตร์, ถาดสรงพระพักตร์, อ่างล้างหน้า
98 ธารพระกร ไม้เท้า, ไม้วา, ไม้วัด
99 น้ำจัณฑ์ เหล้า
100 พระกรรภิรมย์ ฉัตรสีขาว ลงยันต์ด้วยเส้นทอง 5 ชั้น สำรับหนึ่งมี 3 คัน

 

 

ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ยังมีอีกมากมายหลายคำ แยกตามหมวดหมู่คำราชาศัพท์ ทั้งประเภทและเรียงตามตัวอักษร  ไปดูได้ที่ลิงก์นี้ หรือจะดูแบบที่แยกตามกลุ่มผู้ใช้

ไปค้นหารายคำได้ที่ ค้นหาคําราชาศัพท์


อ่านต่อเพิ่มเติม