คุณกำลังมองหาคำไหนอยู่?


ดูเพิ่มเติม!!! คําราชาศัพท์ ครบถ้วนทุกหมวดหมู่ ร่างกาย พระสงฆ์ กริยา สรรพนาม เครือญาติ

คำสุภาพที่ใช้ให้เหมาะสมกับฐานะของบุคคลต่างๆ คำราชาศัพท์เป็นการกำหนดคำและภาษาที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงามของ ไทย