บทความน่ารู้

การใช้ Pronoun

การใช้ Pronoun | Wordy Guru

จากบทความก่อนๆเราได้นำเสนอไปแล้วว่า Pronoun นั้นคืออะไรและมีคำไหนบ้าง วันนี้เราจึงจะมานำเสนอเกี่ยวกับหลักการใช้ Pronoun ให้ได้รู้จักอย่างคร่าวๆกันก่อน ซึ่งหลักการใช้ง่าย ๆ มีดังนี้

Pronoun คือ คำสรรพนาม

 

Pronoun ภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท

1. Personal Pronouns

คือ คำสรรพนามที่ใช้แทนนามบุรุษที่ 1,2 และ 3 นั้นเองครับ คือผู้พูด ผู้ฟัง และผู้ที่เราพูดถึง Personal Pronouns แบ่งได้ 2 แบบหลักๆ คือ

1.1 Personal Pronouns รูปประธาน

ได้แก่ I, You, We, They, He, She, It เป็นต้น เพิ่มเติม : คำว่า you เป็นได้ทั้ง pronoun เอกพจน์และพหูพจน์เลยนะ ถ้าคุยกับเพื่อน 1 คน แสดงว่า you ที่เราพูดด้วยเป็นเอกพจน์ แต่ถ้าครูพูดกับนักเรียนทั้งห้อง ใช้ you กับนักเรียนทั้งหมด บอกให้เปิดหนังสือหน้า 20 แบบนี้ you เป็นพหูพจน์ครับ ซึ่งหมายถึงพวกคุณ (you) ทั้งห้องนั่นเอง ตัวอย่างประโยค We are beautiful girls. = พวกเราเป็นเด็กผู้หญิงสวย I’m a teacher. = ผม(ดิฉัน)เป็นครู

1.2 Personal Pronouns รูปกรรม

เช่น me, you, us, them, him, her, it ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ Jenny asks me to teach her homework. = เจนนี่ขอให้ฉัน(me)สอนการบ้านให้

2. Possessive Pronouns

หมายถึง คำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น his , hers , theirs , mine , ours , yours หลักการใช้ Possessive Pronouns

2.1 ใช้เป็นประธานของกิริยาหรือเป็นกรรมของกิริยา

ตัวอย่างประโยค He is my teacher. = เขาเป็นคุณครูของฉัน (my teacher)

2.2 ใช้หลัง of

Tony is a teacher of mine. (mine แทน my teacher) = โทนี่เป็นครูคนหนึ่งของฉัน

3. Reflexive Pronouns

หมายถึง คำสรรพนามที่ประธานทำตัวเอง หรือทำด้วยตนเอง จะลงท้ายด้วย self (เอกพจน์) และ selves (พหูพจน์) ลองดูนะ ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ I enjoyed myself. She killed herself.

4. Indefinite Pronouns

คือ คำสรรพนามที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นใคร สิ่งใดหรืออันใด จะมีทั้งเอกพจน์และพหูพจน์

4.1 Indefinite Pronouns แบบเอกพจน์ได้แก่

everybody, everyone, something, another, anything ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ Everyone likes to study English. *สังเกตกริยาให้ดี เพราะใช้แบบเอกพจน์นะ

4.2 Indefinite Pronouns แบบพหูพจน์ ใช้คำสรรพนามรูปพหูพจน์ กิริยาจะเป็นพหูพจน์ด้วย

เช่น both , few, many several. – Are both of us invited, or just you? – Keep both hands on the steering wheel.

5. Relative Pronouns

Relative Pronouns คือ สรรพนามที่ใช้แทนคำนามที่อยู่ข้างหน้า โดยทำหน้าที่เชื่อม clauses เข้าด้วยกัน เช่น who = ผู้ซึ่ง, whom = ผู้ซึ่ง (กรรม), which = (ที่, ซึ่ง, อัน), whose = (ของ…) ตัวอย่างประโยคที่ใช้ Relative Pronouns Who = The man who is talking to Manow is a lawyer. Whom = The girl whom I saw is my friend. Which = These are principles which we all believe in. Whose = The house whose windows are broken is for sale.     คงจะพอทราบกันบ้างแล้วใช่ไหมครับว่าPronoun นั้นมี่ลักษณะอย่างไรและใช้ได้อย่างไรบ้าง เมื่อเราใช้ให้เป็นก็จะทำให้ประโยคนั้นๆเกิดความถูกต้องตามหลักของภาษาอังกฤษอย่างแน่นอน หวังว่าบทความนี้คงจะเป็นประโยช์แก่ผู้อ่านไม่มากก็น้อยและมาดูกันว่าคราวหน้าจะมีบทความดีๆอะไรมาฝากกันบ้าง

การใช้ Pronoun