• 1

  shape

  แปลว่า ทำให้เป็นรูปร่าง, ทำให้เป็นรูปแบบ

  ประเภท VT

 • 2

  shape

  แปลว่า ทรวดทรง

  ตัวอย่าง เด็กหญิงเล่นกีฬาเพื่อส่งเสริมทรวดทรงให้งดงาม

  ประเภท N

 • 3

  shape

  แปลว่า สัณฐาน

  ตัวอย่าง โลกของเรามีสัณฐานกลมและมีขนาดกว้างใหญ่มาก

  ประเภท N

 • 4

  shape

  แปลว่า มีอิทธิพลต่อบางสิ่ง

  ประเภท VT

 • 5

  shape

  แปลว่า สัดส่วน

  ตัวอย่าง ไม่ว่าจะเป็นวัยหรือสัดส่วนทางร่างกาย เขาด้อยกว่าผมทุกอย่าง

  ประเภท N

 • 6

  shape

  แปลว่า รูปร่าง, สัณฐาน, รูปทรง, ทรวดทรง, โครงร่าง, รูปแบบ, ฟอร์ม, ท่าทาง

  ประเภท N

 • 7

  shape

  แปลว่า รูปทรง

  ตัวอย่าง บ้านที่มีรูปทรงประหลาดเหล่านั้นมันเกิดขึ้นทุกๆ วัน

  ประเภท N

 • 8

  shape

  แปลว่า สภาพ, สุขภาพ, ความสมบูรณ์

  ประเภท N

 • 9

  shape

  แปลว่า บังเกิดขึ้น, ปรับให้เข้ารูปเข้าร่าง, เป็นรูปเป็นร่างขึ้น, เป็นรูปแบบขึ้นมา

  ประเภท VI

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูลได้แบบสะดวกสุด

ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ EN-TH Dictionaryทั้งหมด

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม