ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "shape"

- มีทั้งหมด 9 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/9

  shape

  แปลว่า ทรวดทรง

  ตัวอย่าง เด็กหญิงเล่นกีฬาเพื่อส่งเสริมทรวดทรงให้งดงาม

  ประเภท N

 • 2/9

  shape

  แปลว่า ทำให้เป็นรูปร่าง, ทำให้เป็นรูปแบบ

  ประเภท VT

 • 3/9

  shape

  แปลว่า บังเกิดขึ้น, ปรับให้เข้ารูปเข้าร่าง, เป็นรูปเป็นร่างขึ้น, เป็นรูปแบบขึ้นมา

  ประเภท VI

 • 4/9

  shape

  แปลว่า มีอิทธิพลต่อบางสิ่ง

  ประเภท VT

 • 5/9

  shape

  แปลว่า รูปทรง

  ตัวอย่าง บ้านที่มีรูปทรงประหลาดเหล่านั้นมันเกิดขึ้นทุกๆ วัน

  ประเภท N

 • 6/9

  shape

  แปลว่า รูปร่าง, สัณฐาน, รูปทรง, ทรวดทรง, โครงร่าง, รูปแบบ, ฟอร์ม, ท่าทาง

  ประเภท N

 • 7/9

  shape

  แปลว่า สภาพ, สุขภาพ, ความสมบูรณ์

  ประเภท N

 • 8/9

  shape

  แปลว่า สัณฐาน

  ตัวอย่าง โลกของเรามีสัณฐานกลมและมีขนาดกว้างใหญ่มาก

  ประเภท N

 • 9/9

  shape

  แปลว่า สัดส่วน

  ตัวอย่าง ไม่ว่าจะเป็นวัยหรือสัดส่วนทางร่างกาย เขาด้อยกว่าผมทุกอย่าง

  ประเภท N

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "shape"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
workทำให้เป็นรูปร่าง, ปั้นรูป
throwทำให้เป็นรูป, ปั้นให้เป็นรูปร่าง
fashionทำให้เป็นรูปร่าง, ทำให้เป็นลวดลาย
twistทำให้ผิดรูปร่าง
shape intoทำให้เป็นรูปร่าง, ปั้นให้เป็น
disfigurationการทำให้เสียโฉม, การทำให้ผิดรูปร่าง
uniformทำให้เป็นหน่วยเดียวกัน, ทำให้มีรูปแบบเดียวกัน
deformทำให้พิกลพิการ, ทำให้ผิดรูปร่าง, ทำให้รูปร่างผิดปกติ
fashion toทำให้สอดคล้องกับ (เช่น รูปร่าง, รสนิยม), ทำให้เข้ากับ

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน