ภาษาอังกฤษ

model

N

แปลว่า นายแบบ

ตัวอย่าง นายแบบที่เดินแบบส่วนใหญ่เป็นลูกครึ่ง ไม่ค่อยมีนายแบบที่เป็นคนไทยแท้มากนัก

Posted on by Admin

แปลว่า นางแบบ

Posted on by Admin

แปลว่า นางแบบ

ตัวอย่าง งานนี้มีนางแบบชื่อดังมาร่วมงานหลายคน

เพิ่มเติม หญิงผู้แสดงแบบเสื้อหรือเครื่องแต่งกาย

Posted on by Admin

แปลว่า แบบอย่าง

ตัวอย่าง สำนักนายกฯ ได้จัดรางวัลพิเศษเพื่อสนับสนุนนักแสดงประพฤติดีเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชน

เพิ่มเติม ตัวอย่างที่จะอ้างเป็นบรรทัดฐานได้

Posted on by Admin

แปลว่า ต้นแบบ, แบบ, แม่แบบ, แบบอย่าง, ตัวอย่าง

Posted on by Admin

แปลว่า หุ่นจำลอง

ตัวอย่าง จิตรกรกำลังปั้นหุ่นจำลองขนาดเท่าของจริง

เพิ่มเติม รูปปั้นที่ถ่ายแบบมาจากของจริง

Posted on by Admin

แปลว่า แบบ

ตัวอย่าง การคลอดแบบโบราณนั้นทำกันที่บ้าน ทำในห้องต่อหน้าสามี

เพิ่มเติม สิ่งที่กำหนดให้ถือเป็นหลักหรือเป็นแนวดำเนิน

Posted on by Admin

แปลว่า แบบจำลอง

ตัวอย่าง ในต่างประเทศมีการใช้คอมพิวเตอร์ทำแบบจำลองด้านการแพทย์ต่างๆ เช่น การระบาดของโรค

เพิ่มเติม หุ่นขนาดเล็ก ซึ่งทำเป็นตัวอย่างก่อนสร้างจริง

Posted on by Admin

แปลว่า แม่แบบ

ตัวอย่าง ประเทศเรากำลังก้าวตามแม่แบบของระบอบทุนนิยมอย่างไม่รู้ตัว

เพิ่มเติม แบบอย่างหรือต้นแบบที่เป็นหลักดั้งเดิม

Posted on by Admin

แปลว่า แบบฉบับ

ตัวอย่าง เด็กยึดพ่อแม่เป็นแบบฉบับในการดำเนินชีวิต

เพิ่มเติม หลักปฏิบัติที่เป็นบรรทัดฐาน, สิ่งที่ถือเป็นแบบได้

Posted on by Admin

แปลว่า แบบจำลอง, รูปจำลอง, สิ่งจำลอง, หุ่นจำลอง

Posted on by Admin

ADJ

แปลว่า น่าถือเป็นแบบอย่าง, น่าเอาอย่าง, ควรถือเป็นเยี่ยงอย่าง

Posted on by Admin

VI

แปลว่า เป็นแบบให้ (นักวาดรูป), นั่งเป็นแบบ, วางท่าเป็นแบบ

Posted on by Admin

แปลว่า แสดงแบบ, เป็นนายแบบ, เป็นนางแบบ

Posted on by Admin

VT

แปลว่า จำลองแบบ, ทำแบบ, สร้างแบบจำลอง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย นางแบบ หมายถึง:

 1. น. ผู้หญิงที่แสดงแบบเสื้อหรือเครื่องประดับเป็นต้น.

พจนานุกรมไทย แบบอย่าง หมายถึง:

 1. น. ตัวอย่างที่จะอ้างเป็นบรรทัดฐานได้.

พจนานุกรมไทย แบบ หมายถึง:

 1. น. สิ่งที่กําหนดให้ถือเป็นหลักหรือเป็นแนวดําเนิน, ตัวอย่าง เช่น ลอกแบบ เลียนแบบ; อย่าง เช่น คนแบบนี้; ตํารา เช่น แบบเรียน; รูปลักษณะ เช่น แบบเสื้อ แบบบ้าน; สิ่งที่แกะหรือสลักเป็นต้นให้เป็นรอยลึกลงไป หรือนูนขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแม่พิมพ์; ใบตองซ้อนกันหลาย ๆ ชั้น แล้วใช้มีดเจียนให้เป็นแผ่นกลม ใช้ไม้กลัดกลัดไว้ สําหรับรองขนมบางชนิด เช่น ขนมลืมกลืน หรือตัดให้เป็นรูปต่าง ๆ ใช้รองเย็บกลีบดอกไม้มีดอกบานบุรีเป็นต้น เย็บเป็นดอกไม้ประดิษฐ์.

พจนานุกรมไทย แบบฉบับ หมายถึง:

 1. น. หลักปฏิบัติที่เป็นบรรทัดฐาน, สิ่งที่ถือเป็นแบบได้.

 ภาพประกอบ

 • model
 • model
 • model
 • model
 • model
 • model
 • model
 • model
 • model
 • model
 • model
 • model
 • model
 • model
 • model

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "model แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"