ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "experience"

- มีทั้งหมด 8 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/8

  experience

  แปลว่า ความสันทัด

  ตัวอย่าง พวกนายทหารไม่มีความสันทัดในเรื่องการหาปลา การจับปลามากินจึงเป็นเรื่องยากลำบาก

  ประเภท N

 • 2/8

  experience

  แปลว่า ชั่วโมงบิน

  ตัวอย่าง หากพูดถึงเรื่องการซ่อมเครื่องยนต์แล้ว เขามีชั่วโมงบินมากกว่าทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้

  เพิ่มเติม ประสบการณ์ความชำนาญในอาชีพ

  ประเภท N

 • 3/8

  experience

  แปลว่า บทเรียน

  ตัวอย่าง ผู้ผลิตซอฟต์แวร์นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันต่างได้รับบทเรียนที่ค่อนข้างแพงอยู่

  เพิ่มเติม ข้อที่เป็นคติเตือนใจ

  ประเภท N

 • 4/8

  experience

  แปลว่า ประสบการณ์

  ตัวอย่าง คุณครูคนใหม่มีประสบการณ์ทางด้านการสอนมา 20 ปี

  เพิ่มเติม ความจัดเจนที่เกิดจากการกระทำหรือได้พบเห็นมา

  ประเภท N

 • 5/8

  experience

  แปลว่า ประสบการณ์, ความชำนาญ, ความเชี่ยวชาญ, ความรู้จากประสบการณ์

  ประเภท N

 • 6/8

  experience

  แปลว่า มีประสบการณ์, ได้รับประสบการณ์, ประสบกับ, พบกับ

  ประเภท VT

 • 7/8

  experience

  แปลว่า ลิ้มลอง

  ตัวอย่าง ไข่ในหินอย่างเธอคงไม่เคยลิ้มลองความยากลำบากมาก่อน

  เพิ่มเติม สัมผัสหรือประสบพบเจอ

  ประเภท V

 • 8/8

  experience

  แปลว่า ลิ้มลอง

  ตัวอย่าง ไข่ในหินอย่างเธอคงไม่เคยลิ้มลองความยากลำบากมาก่อน

  เพิ่มเติม สัมผัสหรือประสบพบเจอ

  ประเภท V

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "experience"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
tasteลิ้มลอง
delectableน่าอร่อย, น่ากิน, น่าลิ้มลอง