ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "compile"

- มีทั้งหมด 6 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/6

  compile

  แปลว่า รวบรวม

  ประเภท VT

  Listen to voicemalefemale
 • 2/6

  compile

  แปลว่า คอมไพล์

  ตัวอย่าง ถ้าหากคุณต้องการที่จะสามารถคอมไพล์โปรแกรมที่มีขนาดใหญ่แล้วละก็ควรจะมี RAM เพิ่ม

  ประเภท V

 • 3/6

  compile

  แปลว่า รวบรวม

  ตัวอย่าง หอวรรณกรรมรวบรวมผลงานวรรณกรรมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและของท้องถิ่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

  เพิ่มเติม นำสิ่งต่างๆ ซึ่งอาจเอามารวมกันได้มากๆ มารวมกันไว้

  ประเภท V

 • 4/6

  compile

  แปลว่า รวมเล่ม

  ตัวอย่าง สำนักพิมพ์รวมเล่มนิทานอีสปเพื่อนำออกจำหน่าย

  เพิ่มเติม นำเนื้อหามารวมไว้ในเล่มเดียวกัน

  ประเภท V

 • 5/6

  compile

  แปลว่า เรียบเรียง

  ตัวอย่าง ในพ.ศ.2430 ม.ร.ว.เปียมาลากุลได้เรียบเรียงพระราชพงศาวดารย่อสำหรับนักเรียนขึ้น

  เพิ่มเติม เขียนโดยอาศัยข้อมูลต่างๆ

  ประเภท V

 • 6/6

  compile

  แปลว่า แปลให้เป็นภาษาคอมพิวเตอร์

  ประเภท VT

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "compile"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
gather upรวบรวม, เก็บรวบรวม
congregateรวบรวม
compilationการรวบรวม
assemblageการรวบรวม