ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "compilation"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  compilation

  แปลว่า การรวบรวม

  ประเภท N

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  compilation

  แปลว่า การคอมไพล์

  ตัวอย่าง การคอมไพล์คำศัพท์เพื่อนำมาจัดทำพจนานุกรมต้องใช้เวลานานเนื่องจากมีคำศัพท์เยอะมาก

  ประเภท N

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "compilation"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
gather upรวบรวม, เก็บรวบรวม
congregateรวบรวม
compileรวบรวม
assemblageการรวบรวม
collectเก็บรวบรวม, รวบรวม
collectedที่รวบรวมไว้ด้วยกัน
marshal togetherรวบรวม
musterการรวบรวม