ภาษาอังกฤษ

abort

VT

แปลว่า แท้ง

Posted on by Admin

แปลว่า ทำให้ล้มเหลว, ไม่เป็นผล

Posted on by Admin

VI

แปลว่า แท้ง, แท้งลูก, แท้งบุตร

Posted on by Admin

V

แปลว่า ทำแท้ง

ตัวอย่าง ในปัจจุบันผู้หญิงทำแท้งกันมากขึ้น

เพิ่มเติม ทำให้ทารกออกจากครรภ์ก่อนกำหนด โดยมีเจตนาเพื่อทำลายทารกนั้น

Posted on by Admin

แปลว่า รีดลูก

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย แท้ง หมายถึง:

  1. ก. สิ้นสุดการตั้งครรภ์ก่อนกําหนดคลอด โดยที่ลูกในท้องไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้.

พจนานุกรมไทย ทำแท้ง หมายถึง:

  1. ก. รีดลูก, มีเจตนาทําให้ทารกออกจากครรภ์มารดาก่อนกําหนดและตาย.

พจนานุกรมไทย รีดลูก หมายถึง:

  1. ก. ทําให้แท้งลูก.

 ภาพประกอบ

  • abort
  • abort
  • abort
  • abort
  • abort

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "abort แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"