ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "abdicate"

- มีทั้งหมด 5 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/5

  abdicate

  แปลว่า สละราชสมบัติ

  ตัวอย่าง รัชกาลที่ 7 ทรงสละราชสมบัติและเสด็จไปประทับยังต่างประเทศ

  ประเภท V

  Listen to voicemalefemale
 • 2/5

  abdicate

  แปลว่า ทำให้สละราชสมบัติ, ทำให้สละราชบัลลังก์, ทำให้สละอำนาจ, ทำให้ถอนตัว(จากอำนาจ, ตำแหน่ง, สิทธิ์)

  ประเภท VT

 • 3/5

  abdicate

  แปลว่า ละเลยหน้าที่

  ประเภท VT, VI

 • 4/5

  abdicate

  แปลว่า สละราชสมบัติ

  ตัวอย่าง รัชกาลที่ 7 ทรงสละราชสมบัติและเสด็จไปประทับยังต่างประเทศ

  ประเภท V

 • 5/5

  abdicate

  แปลว่า สละราชสมบัติ, สละราชบัลลังก์, สละอำนาจ, ถอนตัว(จากอำนาจ, ตำแหน่ง, สิทธิ์)

  ประเภท VI

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "abdicate"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
abdicationการสละราชสมบัติ
ascend the throneเถลิงราชสมบัติ
occupy the throneเสวยราชสมบัติ
for ever and everกาลนาน
reignถวัลย์