คำในภาษาไทย

โซรม

อ่านว่าโซม

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย โซรม หมายถึง:

  1. [โซม] (โบ) ก. รุมกัน, ช่วยกัน.

EN-TH Dictionary โซรม ภาษาอังกฤษคือ:

  1. gather together in a crowd

 ภาพประกอบ

  • โซรม

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "โซรม"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"