คำอ่าน

โซม

เป็นคำอ่านของโทรม

Posted on by Admin

เป็นคำอ่านของโซรม

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย โซม หมายถึง:

  1. ก. เปียกทั่ว เช่น เหงื่อโซมตัว; คําบอกให้ช้างย่อตัว.

EN-TH Dictionary โซม ภาษาอังกฤษคือ:

  1. drench

 ภาพประกอบ

  • โซม
  • โซม

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "โซม"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"