คำในภาษาไทย

โชรม

อ่านว่าโชฺรม

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย โชรม หมายถึง:

  1. [โชฺรม] (โบ) ก. โซม.

 ภาพประกอบ

  • โชรม

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "โชรม"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"