คำในภาษาไทย

เตร่

อ่านว่าเตฺร่

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย เตร่ หมายถึง:

  1. [เตฺร่] ก. เดินไปเดินมาอย่างไม่มีจุดหมาย.

EN-TH Dictionary เตร่ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. stroll

  2. wanderingly

 ภาพประกอบ

  • เตร่

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "เตร่"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"