คำในภาษาไทย

เตรียบ

อ่านว่าเตฺรียบ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย เตรียบ หมายถึง:

  1. [เตฺรียบ] (กลอน) ก. เทียบ เช่น เตรียบจันทรสมสูริย์ สถิตย์. (สรรพสิทธิ์); จัดไว้เสร็จ, จัดไว้พร้อม, เช่น เตรียบตั้งต่อฉาน. (ตะเลงพ่าย).

 ภาพประกอบ

  • เตรียบ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "เตรียบ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"