คำในภาษาไทย

เดียรถีย์

อ่านว่าเดียน-ระ-ถี

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย เดียรถีย์ หมายถึง:

  1. [-ระถี] น. นักบวชภายนอกพระพุทธศาสนาในอินเดียสมัยพุทธกาล. (ส. ตีรฺถิย; ป. ติตฺถิย).

 ภาพประกอบ

  • เดียรถีย์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "เดียรถีย์"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"