คำในภาษาไทย

เจดีย์

อ่านว่าเจ-ดี

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย เจดีย์ หมายถึง:

  1. น. ชื่อหอยทะเลกาบเดี่ยวหลายชนิดในวงศ์ Turritellidae เปลือกเวียนเป็นเกลียวสูงหลายชั้น ยอดแหลมคล้ายเจดีย์ เช่น ชนิด Turritella terebra.

EN-TH Dictionary เจดีย์ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. pagoda

  2. Pyramidella punctata

 ภาพประกอบ

  • เจดีย์

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "เจดีย์"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"