คำในภาษาไทย

ตู้นิรภัย

อ่านว่าตู้-นิ-ระ-พัย

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตู้นิรภัย หมายถึง:

  1. [-นิระ-] น. ตู้ที่ทําขึ้นให้แข็งแรงเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันทรัพย์สินภายในจากการโจรกรรมหรืออัคคีภัย.

EN-TH Dictionary ตู้นิรภัย ภาษาอังกฤษคือ:

  1. safe

  2. safe

 ภาพประกอบ

  • ตู้นิรภัย

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตู้นิรภัย"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"