คำอ่าน

ตะ-จะ-ปัน-จะ-กะ-กำ-มะ-ถาน

เป็นคำอ่านของตจปัญจกกรรมฐาน

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ตะ-จะ-ปัน-จะ-กะ-กำ-มะ-ถาน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตะ-จะ-ปัน-จะ-กะ-กำ-มะ-ถาน"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"