คำในภาษาไทย

ตจปัญจกกรรมฐาน

อ่านว่าตะ-จะ-ปัน-จะ-กะ-กำ-มะ-ถาน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตจปัญจกกรรมฐาน หมายถึง:

  1. [ตะจะปันจะกะกำมะถาน] น. กรรมฐานอันบัณฑิตกําหนดด้วยอาการมีหนังเป็นที่ ๕ เป็นอารมณ์ คือ กรรมฐานที่ท่านสอนให้พิจารณาส่วนต่าง ๆ ของร่างกายตั้งแต่ผม ขน เล็บ ฟัน ไปถึงหนังเป็น ๕ อย่าง. (ป.).

 ภาพประกอบ

  • ตจปัญจกกรรมฐาน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตจปัญจกกรรมฐาน"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"