คำในภาษาไทย

ตระเวน

อ่านว่าตฺระ-เวน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตระเวน หมายถึง:

  1. [ตฺระ-] ก. ไปทั่ว ๆ รอบบริเวณ เช่น ตระเวนป่า พาตระเวนไปทั้งวัน, เที่ยวตรวจตรา เช่น พลตระเวน, พาไปทั่ว ๆ เพื่อประจาน ในความว่า นํานักโทษตระเวนไปทั่วเมือง, ใช้ว่า กระเวน ตะเวน หรือ ทะเวน ก็มี.

EN-TH Dictionary ตระเวน ภาษาอังกฤษคือ:

  1. patrol

  2. roam

 ภาพประกอบ

  • ตระเวน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตระเวน"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"