คำในภาษาไทย

ตระ

อ่านว่าตฺระ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตระ หมายถึง:

  1. [ตฺระ] น. แถบ, แปลง, (ใช้แก่ที่).

  2. [ตฺระ] น. ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง.

EN-TH Dictionary ตระ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. name of Thai song

  2. a piece (used in reference to land)

 ภาพประกอบ

  • ตระ

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตระ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"