คำในภาษาไทย

ตรวน

อ่านว่าตฺรวน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตรวน หมายถึง:

  1. [ตฺรวน] น. เครื่องจองจํานักโทษชนิดหนึ่ง เป็นห่วงเหล็ก ใช้สวมขานักโทษ มีโซ่ล่ามถึงกัน.

 ภาพประกอบ

  • ตรวน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตรวน"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"