คำในภาษาไทย

ชิงพลบ

อ่านว่าชิง-พฺลบ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชิงพลบ หมายถึง:

  1. [-พฺลบ] ว. จวนคํ่า, โพล้เพล้.

EN-TH Dictionary ชิงพลบ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. twilight

 ภาพประกอบ

  • ชิงพลบ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ชิงพลบ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"