คำในภาษาไทย

ชอื้อ

อ่านว่าชะ-อื้อ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชอื้อ หมายถึง:

  1. [ชะ-] ว. ชื้อ, มืดมัว, มืดคลุ้ม, ครึ้ม, อับแสง.

EN-TH Dictionary ชอื้อ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. gloomy

 ภาพประกอบ

  • ชอื้อ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ชอื้อ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"