คำในภาษาไทย

ชราบ

อ่านว่าชฺราบ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชราบ หมายถึง:

  1. [ชฺราบ] (โบ) ก. ทราบ. (ข. ชฺราบ).

 ภาพประกอบ

  • ชราบ

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ชราบ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"